Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Radek John vládě předložil hodnocení systému péče o ohrožené děti

Národní projekt Systému včasné intervence začal vznikat před deseti lety. Nyní funguje na území 36 měst České republiky a je zaměřen na péči o rizikové a ohrožené děti a jejich rodiny. 

Materiál, který představil ministr vnitra Radek John vládě, popisuje současný stav projektu, návrh na jeho další fungování, nástin otázky financování a organizačního zabezpečení Systému včasné intervence.

Projekt je výsledkem dlouhodobé dobré spolupráce ministerstev vnitra, práce a sociálních věcí, spravedlnosti a odborníků z měst a obcí. Je významnou součástí probíhající transformace systému péče o ohrožené děti.

Přestože projekt vznikl a je zajišťován Ministerstvem vnitra, s ohledem na problematiku a povahu řešených problémů ho nyní bude realizovat a financovat kromě Ministerstva vnitra i Ministerstvo práce a sociálních věci, do jehož působnosti spadá sociálně právní ochrana dětí.

Z celkové potřebné částky 140 mil. Kč bude podíl Ministerstva práce a sociálních věcí 85 %. Zbývajících 15 % zajistí Ministerstvo vnitra. Prostředky budou směřovat zejména do oblasti budování zázemí pro informační systém v rámci komunikační infrastruktury veřejné správy.

Smyslem Systému včasné intervence je odklonit dítě od kriminální kariéry či chování a realizovat preventivní aktivity, které pomohou předejít trestné činnosti dětí. Funguje na principu součinnosti policie, orgánů sociálně-právní ochrany dětí, soudu a dalších institucí v dané lokalitě, které svou včasnou a účinnou reakcí docílí nápravy stavu.

 
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations
 

vytisknout  e-mailem