Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Evropský parlament podporuje zrušení kanadských víz pro české občany

Evropský parlament vyjadřuje České republice solidaritu v souvislosti s nerovným postavením českých občanů, které vzniklo v důsledku jednostranného zavedení vízové povinnosti Kanadou. 

Dne 14. července 2009 kanadská vláda zavedla pro občany České republiky vízovou povinnost. Zavedení víz pro české občany cestující do Kanady je prvním případem, kdy se některá ze třetích zemí, vůči které EU neuplatňuje vízovou povinnost, rozhodla zavést víza členské zemi EU.
 
V rámci probíhajících jednání na evropské úrovni se kromě aktivit vlády ČR a zainteresovaných resortů (zejména MZV a MV) iniciativy chopili i někteří čeští poslanci Evropského parlamentu. Na podzim loňského roku byla poslanci Evropského parlamentu, konkrétně Zuzanou Roithovou, Alexanderem Alvarem, Stavrosem Lambrinidisem, Miroslavem Ouzkým a Manfredem Weberem představena písemná deklarace (tzv. Písemné prohlášenío obnovení vzájemnosti v oblasti vízového režimu – solidarita v souvislosti s nerovným postavením českých občanů, které vzniklo v důsledku jednostranného zavedení vízové povinnosti Kanadou), která mj. vyzývá Komisi a členské státy, aby na Kanadu vyvíjely větší politický tlak, a přiměly ji tak stanovit co nejbližší termín zrušení vízového režimu pro české občany. Zároveň vyzývá Komisi, aby namísto bilaterálních ujednání stanovila nový mechanismus, který bude pro všechny členské státy zárukou plnohodnotného mechanismu vzájemnosti v oblasti víz a který současně zajistí, aby všechny členské země okamžitě obnovily vízovou povinnost pro občany země mimo EU, která tento mechanismus poruší.
 
Iniciativuposlanců Evropského parlamentu velmi vítám. Získali jsme silného spojence a věřím, že i aktivita evropské komory popožene stažení kanadských víz,“ uvedl ministr vnitra Radek John.
 
Dne 17. února 2011 uplynula lhůta, kdy europoslanci měli možnost podepsat výše zmíněnou deklaraci. Díky tomu, že se do tohoto data podařilo získat přes tři sta podpisů, byla lhůta prodloužena do 10. března 2011.
 
V souladu s článkem 123  jednací řádu Evropského parlamentu se takováto písemná prohlášení ukládají spolu se jmény signatářů v rejstříku, který je veřejný a je k dispozici u vchodu do jednacího sálu v průběhu dílčích zasedání, a v době mezi zasedáními na vhodném místě. Pokud prohlášení podepíše většina všech poslanců Parlamentu, oznámí předseda tuto skutečnost Parlamentu a zveřejní jména signatářů v zápisu z jednání a prohlášení se zveřejní jako přijatý text.
 
 
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem