Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Seminář „Jak na korupci“

Boj proti korupci je jednou z hlavních priorit ministerstva vnitra. 

Nejnovějším počinem v této oblasti je didaktický materiál sestávající z výukového videoprogramu na DVD „Jak na korupci“ a metodické příručky k jeho využití, který je určen učitelům policejních škol MV, instruktorům školních policejních středisek krajských ředitelství policie a dalším uživatelům v rámci Policie ČR se zaměřením na boj proti korupci a protikorupčnímu jednání v policejním vzdělávání.
 
Vyšší policejní škola MV v Praze uspořádala ve čtvrtek 3. března 2011 seminář pod názvem „Jak na korupci“ s cílem prezentace tohoto didaktického materiálu. Na jeho přípravě se kromě pracovníků policejní školy, v čele s Mgr. Bc. Jiřím Sůvou, podílel odbor bezpečnostní politiky MV ČR, Úřad vnitřní kontroly Policejního prezidia ČR, Vrchní soud v Praze, Kriminalistický ústav Praha, Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality SKPV, Pohotovostní motorizovaná jednotka Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství Praha IV Policie ČR, Školní policejní středisko Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy. Toto široké autorské zázemí přispělo ke komplexnosti materiálu, jenž byl podpořen v rámci grantu Ministerstva vnitra pro oblast prevence kriminality 2010.
 
Materiál se zaměřuje na roli policisty, vůči němuž korupční jednání směřuje, on na něj ale nechce přistoupit. Studenti zhlédnou krátký příběh s více aspekty korupčního jednání a pak sami na základě vědomostí charakteru právního, sociálního, psychologického i policejního označí základní znaky korupční situace a navrhnou možná řešení. Příběhy se vedle primárního tématu korupce v policejní službě dotýkají i témat, jako je např. etika mimo službu, přijímání darů, whistleblowing či korupční rizika zprostředkování. Jak uvedl ředitel odboru vzdělávání a správy policejního školství MV Ing. Mgr. Miroslav Kroc, didaktický materiál „Jak na korupci“ doplní stávající výukové materiály a metody výuky k tomuto tématu a učiní je tak komplexnější. Policisté by díky němu měli být lépe připraveni pro jednání v různorodých korupčních situacích, což by se mělo odrazit mj. i v jejich razantnějších postupech vůči pokusům o podplácení, v podpoře pro oznamování nekalých praktik uvnitř organizace a v důsledku i v posílení důvěryhodnosti policie jako takové.
 
  
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a PR
Odkazy do noveho okna

vytisknout  e-mailem