Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Komunikační služby úřadů nebudou ohroženy

Ministerstvo vnitra uvádí na pravou míru nepřesné informace z textu Konec úředních hovorů, který dnes, v pondělí 28. února 2011, zveřejnil týdeník EURO. Ten se věnuje projektu Komunikační infrastruktura veřejné správy. 

Přestože se MV dostalo vinou neopodstatněné nečinnosti minulého vedení do časové tísně, není na místě rozdmýchávat katastrofické scénáře. Rámcové smlouvy na KIVS končí 28. března 2011. Po tomto datu státní správě nehrozí, že „ohluchnou telefony a vypne se internet“, jak uvádí EURO.
 
Ministerstvo vnitra zajistí návaznost dodávek datových i hlasových služeb pro potřebu státní správy.
 
Ministerstvo vnitra se vší odpovědností uvádí, že přípravu tendrů na nové rámcové smlouvy nepodcenilo, naopak stálo před krizovým úkolem vypracovat během krátké doby novou zadávací dokumentaci KIVS, protože materiál připravený minulým vedením nebyl ve stavu, v němž by byl použitelný.
 
Transparentní řešení
MV proto nyní činí kroky k zajištění prováděcích smluv na jednotlivé telekomunikační služby na nezbytně nutnou dobu, která překlene časový úsek od 28. března do doby uzavření nových prováděcích smluv na základě v současné době probíhajících zadávacích řízení.
 
Mimo jiné tím MV reaguje na obavy a doporučení, které obdrželo v poslední době od některých ústředních orgánů státní správy, zapojených v projektu KIVS (např. doporučení Ministerstva financí ve věci zajištění časové souslednosti a kontinuity poskytování datových služeb po ukončení platnosti stávající rámcové smlouvy).
 
Na základě právní expertízy jsme zvolili postup, kdy budou podle stávajících rámcových smluv uzavřeny nové přechodné prováděcí smlouvy, které vstoupí v účinnost ještě před koncem stávajících rámcových smluv. Tyto přechodné prováděcí smlouvy budou platné a účinné i po ukončení rámcových smluv, které již nelze dále žádným způsobem prodloužit. Platnost přechodných prováděcích smluv bude stanovena na dobu nezbytně nutnou pro překlenutí konce rámcových smluv a dokončení současně probíhajících zadávacích řízení. Tímto způsobem bude pro všechny účastníky zajištěno, aby i po 28. březnu mohli využívat stávající služby.
 
Dědictví minulosti
KIVS je bezpečné datové a hlasové propojení úřadů. Projekt technologicky vychází z toho, že je neefektivní, aby si všechny úřady budovaly své vlastní sítě. Tento projekt je dědictvím po Ministerstvu informatiky a jeho rozměr neodpovídá současným, zejména ekonomickým podmínkám.
 
Ministerstvo vnitra představí v dubnu letošního roku novou, efektivnější a technologicky vstřícnější koncepci projektu KIVS na čtyři roky. Na její realizaci však potřebujeme čas. Chceme vytvořit KIVS, který by více odpovídal současné situaci, reflektoval vývoj na scéně komunikačních a informačních technologií, otevřel se např. alternativním operátorům a přinesl státu i jednotlivým úřadům daleko větší finanční úsporu.
 
Proto jsme „zmrazili" stávající rozsah projektu KIVS a spustili tendr na jeho služby pouze na 18 měsíců. Výsledkem má být rámcová dohoda s vítěznými uchazeči, kde budeme následně soutěžit prováděcí dohody s cílem snížit ceny služeb cca o 10 % proti stávajícím cenám.
 
 
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations

 

vytisknout  e-mailem