Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministerstvo vnitra zve na Národní informační den komunitárních programů

Ministerstvo vnitra si Vás dovoluje pozvat na Národní informační den komunitárních programů. 

Zástupci resortu chtějí zorganizováním informačního dne, který bude zaměřený na evropské dotační tituly určené k rozvoji informační společnosti, zviditelnit možnosti nabízené tzv. komunitárními programy. Jedním z cílů je informovat odbornou veřejnost, že strukturální fondy jako IOP či OP LZZ nepředstavují jedinou možnost financování projektů eGovernmentu.
 
Informační den komunitárních programů:
Kdy – 4. března 2011
Čas – 9:30 hodin
Kde – velká zasedací místnost, 1. patro, Ministerstvo vnitra, náměstí Hrdinů, Praha 4
 
Zástupci MV postupně představí programy „Program pro podporu politik v oblasti ICT zařazený v rámci Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP ICT-PSP)“, „Bezpečný internet (Safer Internet)“ a „Řešení interoperability pro evropské orgány veřejné správy (ISA)“.
 
Všechny programy nabízejí specifické možnosti financování pro orgány veřejné správy s tím, že zejména program CIP ICT-PSP je mimořádně vhodný i pro zapojení soukromého sektoru. Zájemci o předložení projektu se budou moci setkat se zástupci MV působícími jako národní kontaktní body pro výše uvedené programy.
 
Zájemci o účast na Národním informačním dni se mohou přihlásit prostřednictvím přiloženého registračního formuláře, a to do 2. března 2011.
 
O komunitárních programech
Komunitární programy představují jeden z finančních nástrojů Evropské unie. Na rozdíl od mediálně známějších strukturálních fondů jsou komunitární programy ve většině případů administrovány přímo příslušným útvarem Evropské komise v Bruselu nebo Lucemburku. Finanční prostředky jsou pak alokovány dle jednotlivých programů, nikoliv jednotlivých států.
 
Cílem komunitárních programů je podpora a prohloubení spolupráce mezi členskými zeměmi v různých specifických oblastech souvisejících s politikami společenství. Obecným pravidlem pro získání podpory je vytvoření partnerství mezi subjekty z různých států a  evropská přidaná hodnota, kterou projekty deklarují nadnárodní význam.
 
 
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem