Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Na základě forenzního auditu podal ministr vnitra Radek John první trestní oznámení

Na základě provedeného forenzního auditu u příspěvkové organizace Zařízení služeb pro MV se zjistilo, že v hospodaření této organizace jsou závažné nedostatky, a mohlo tak dojít ke spáchání trestného činu. Skutečnosti vyplývající z tohoto auditu a dalších listin jsou natolik závažné, že se ministr vnitra Radek John rozhodl dnes, 21. února 2011, podat trestní oznámení.  

„Toto je první případ, u kterého podáváme trestní oznámení, další na sebe nenechají dlouho čekat. Následkem této a podobných smluv přišel tento stát o mnoho milionů. Vymeteme všechny kostlivce ze skříně a díky novému transparentnímu systému zadávání veřejných zakázek už k  takovým případům nebude docházet,“řekl ministr vnitra Radek John.
 
Zařízení služeb pro MV v souvislosti se zamýšlenou realizací prodeje areálu Ústředních skladů a opraven v Kolíně uzavřelo komplex smluv se společností CASARENTAL, a. s. (Dočista, a. s.).  V rámci auditního šetření byly prověřeny závazkové vztahy a způsob jejich uzavření.
 
Ze závěrů vyplývají tato zjištění:
Smlouva o poskytování služeb na praní a chemické čištění prádla byla uzavřena v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách, s nevhodným subjektem a se společností s netransparentní vlastnickou strukturou. Z uzavřené smlouvy je dále zřejmé, že cena za poskytované služby  výrazně převyšuje průměrnou cenu v rámci celé České republiky a uzavřením takové smlouvy mohla být způsobena škoda ve výši milionů korun.
Uzavřením smlouvy o poskytování služeb mohlo dojít ke spáchání trestného činu pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 128a trestního zákona nebo porušování povinnosti při správě cizího majetku podle § 255 trestního zákona. Nelze vyloučit ani spáchání trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 trestního zákona.
 
Nájemní smlouva obsahuje ujednání o velmi nízké ceně nájmu ve výši 5000,- Kč (podle dvou znaleckých posudků byla obvyklá měsíční cena nájmu 210 000,- Kč/ 232 000,- Kč.).
Uzavřením nájemní smlouvy mohl být spáchán trestný čin porušování povinnosti při správě cizího majetku podle § 255 trestního zákona.
 
 
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem