Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministerstvo vnitra připravilo konferenci pro veletrh PRAGOALARM/PRAGOSEC 2011

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra připravil doprovodnou akci k veletrhu Pragoalarm/Pragosec 2011 - mezinárodní konferenci „Městské kamerové dohlížecí systémy a ochrana osobních údajů“.  

18. ročník veletrhu zabezpečovací techniky, systémů a služeb, požární techniky a ochranných zařízení probíhá ve dnech 17. až 19. února 2011 na pražském Výstavišti. Konference se zúčastní přes 70 odborníků z České republiky včetně zahraničních hostů.
 
Instalace a provozování městských kamerových dohlížecích systémů je nejžádanějším, finančně nejnákladnějším a zároveň nejefektivnějším projektem, který Ministerstvo vnitra v rámci Programu prevence kriminality realizuje. Vzhledem k tomu, že je třeba při monitorování těchto systémů přísně dodržovat oblast ochrany osobních údajů a dalších právních předpisů, připravil odbor prevence kriminality výše zmíněnou mezinárodní konferenci.
 
Cílem konference je poukázat na různé přístupy k řešení problematiky ochrany osobních údajů a na situaci v České republice, prodiskutovat standardy, normy či doporučení platná v oblasti kamerových systémů. Dále pak zhodnotit klady využívání kamerových systémů v rámci prevence kriminality, vyměnit si zkušenosti a příklady dobré praxe.
 
Veletrh je dobrou příležitostí i pro laickou veřejnost. Ta má možnost se zde seznámit s moderními technologiemi v oblasti mechanických i elektronických zabezpečovacích systémů, elektrické požární signalizace a ochranných zařízení.
 
Partnery konference jsou Policie ČR, Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm či Česká asociace pojišťoven. V rámci programu vystoupili mimo jiné představitelé Evropského fóra pro bezpečnost ve městech – „The European Forum for Urban Safety. Ti směřují úsilí do vybudování sítě evropských místních samospráv a zaměřují se na politiku snižování kriminality. Svůj pohled na věc představil i Úřad na ochranu osobních údajů. Závěrečná diskuse poskytla přítomným příklady dobré praxe a zkušenosti z jednotlivých měst České republiky.
  
 
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem