Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Úplná verze strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012

Boj proti korupci patří mezi klíčové priority Ministerstva vnitra 

Vláda na svém jednání 19. ledna 2011 definitivně schválila Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012. Její celé znění nyní naleznete na stránkách Ministerstva vnitra.
 
Strategie vlády je jeden z nejzákladnějších dokumentů vlády. 58 bodů, které obsahuje, zajistí více nástrojů pro vyšetřování korupce, podmínky pro průhlednější zakázky i transparentní hospodaření na radnicích.
  
Strategie se zaměřuje na oblasti veřejné správy, zákonodárné a soudní moci:
  • oblasti, ve kterých se rozhoduje o veřejných financích, jedná se o novelu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a ty, kde jsou poskytovány služby občanům
  • opatření ve veřejné správě na úrovni ústředních správních úřadů a na úrovni územních samospráv
  • opatření v policii – nejde pouze o represi, velký důraz se klade na komplexní preventivní opatření nelegislativní povahy
  • ve stejném duchu navazuje kapitola o soudech a státních zastupitelstvích
  • kapitola o moci zákonodárné se orientuje na prevenci a průhlednost v jednání zákonodárců
  • velký důraz na vzdělávání v oblasti boje proti korupci jako jedno z nejúčinnějších preventivních opatření, zaměřuje se především na vzdělávání úředníků, policistů, soudců a státních zástupců
  
U všech konkrétních opatření jsou zakotveny závazné termíny jejich plnění včetně určení gescí a spolugescí jednotlivých úřadů.
  
 
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem