Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Neformální rada ministrů jednala o Schengenu a vnitřních záležitostech

Delegace zástupců Ministerstva vnitra vedená Radkem Johnem se v maďarském Gödöllő zúčastnila neformálního zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci. 

Ministři vnitra projednali boj proti organizovanému zločinu, který patří mezi priority maďarského předsednictví v Radě Evropské unie. Dále diskutovali o budoucím financování oblasti vnitřních záležitostí po roce 2013 a integrované správě hranic včetně využívání moderních technologií a nového systému schengenského hodnocení.
 
Při projednávání prvního tématu se ministři shodli, že je nutné prohloubit spolupráci v boji s organizovaným zločinem, zejména se stále se zvyšující hrozbou počítačové kriminality, která ohrožuje nejen stabilitu států, ale i fungování soukromého sektoru. Český ministr vnitra Radek John zdůraznil, že nejnebezpečnějším trendem je postupné prorůstání organizovaných zločineckých struktur do legální sféry. Za prioritu považuje zabavování výnosů z trestné činnosti. V této souvislosti vyzval ostatní ministry, aby se zaměřili na včasnou výměnu informací za použití stávajících informačních zdrojů a dále žádal, aby státy byly aktivnější při odhalování nelegálních kont v zahraničí.
 
Pokud se jedná o zajištění bezpečnosti prostřednictvím integrované správy hranic, Česká republika klade důraz zejména na provádění čtyřpásmového modelu řízení ochrany hranic. Ten vytváří kompaktní a efektivní systém opatření. Jeho řádné a vyvážené provádění všemi členskými státy je základní předpoklad úspěšného boje s nelegální migrací a posílení bezpečnosti v EU.
 
Dalším bodem k diskusi bylo využití moderních technologií. Představitelé Ministerstva vnitra sdělili, že mezi hlavní principy nových projektů by podle nich měla patřit finanční únosnost ve smyslu příznivého poměru ceny a výkonu.
 
Důležitým bodem jednání byl Schengenský hodnotící mechanismus. Zástupci Ministerstva vnitra ujistili přítomné, že Česká republika podporuje všechny snahy usilující o další zefektivnění současného mechanismu schengenského hodnocení u států plně zapojených do schengenské spolupráce. V tomto ohledu je přínosem nový návrh Komise. Ten skýtá prostor pro odstranění některých neúčinných částí současného ověřování funkčnosti Schengenu. Jedná se zejména o využití analýz rizik, možnost neočekávaných návštěv či ověřování dodržování pravidel zákazu ochrany vnitřních hranic.
 
„V rámci zachování rovného přístupu jsme spolu s dalšími státy Salcburského fóra navrhli, aby se nový mechanismus začal uplatňovat ne dříve než v roce 2014 – umožnilo by se tak dokončení současného víceletého programu hodnocení za stejných podmínek ve vztahu ke všem státům Schengenu,“ sdělil Radek John.
 
Na pracovním obědě diskutovali ministři reformu financování příjmů a výdajů evropského rozpočtu, konkrétně v oblasti politiky vnitřních věcí.
 
Ministr John vyjádřil své stanovisko slovy: „Je jistě důležité budovat architekturu finanční podpory oblasti vnitřních věcí pro další období. Z hlediska zajištění vnitřní bezpečnosti bych však rád upozornil na skutečnost, že ještě není vyřešeno ani období současné.“
 
 
 
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem