Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Poradní komise ministra vnitra transparentně vybrala a doporučila plk. Mgr. Petra Lessyho na jmenování do fuknce policejního prezidenta

Dnes, 19. ledna 2011, zasedla výběrová komise ministra vnitra pro výběr policejního prezidenta, aby posoudila vhodnost tří kandidátů přihlášených do výběrového řízení – brig. gen. JUDr. Jiří Vorálka, plk. Mgr. Petra Lessyho a plk. Mgr. Martina Červíčka. 

Komise na základě výsledků psychologických vyšetření, jazykových pohovorů a osobních pohovorů řešících problematiku práce policejního prezidenta a ekonomiku policie posoudila vhodnost kandidátů a doporučila ministru vnitra jmenovat do funkce policejního prezidenta  plk. Mgr. Petra Lessyho.

Dnes vyrozumím všechny kandidáty o výsledku výběrového řízení s tím, že plk. Mgr. Petru Lessymu sdělím, že ho výběrová komise považuje za nejvhodnějšího kandidáta na funkci policejního prezidenta. Doporučení komise budu plně respektovat tak, jak jsem dříve sděloval, a po souhlasu plk. Lessyho se jmenováním do této funkce jej ustanovím na místo policejního prezidenta. Samotné ustanovení učiním v pátek k datu 24.1.2011.  Nového policejního prezidenta představím výboru pro obranu a bezpečnost a vládě ČR,“  řekl ministr vnitra Radek John. 

Plk. Mgr Petr Lessy k výběru komise sdělil: „Paní předsedkyně výběrové komise a pan ministr vnitra mě seznámili s výsledkem výběrového řízení. Velmi mě potěšilo, že jsem byl mezi uchazeči na funkci policejního prezidenta vyhodnocen na prvním místě. Jsem také rád, že jsem výběrovou komisi zaujal svou vizí a směřováním policie ČR. Ministrovi vnitra jsem řekl, že souhlasím se jmenováním do funkce policejního prezidenta, které by mělo nastat v nejbližších dnech po odvolání mé osoby z dosavadního služebního místa. Zároveň bych vás chtěl požádat, abyste mi dali prostor, abych mohl se svou vizí seznámit management policie a během 30 dnů představit celkovou vizi. 

Včera, 18. ledna 2011, poradní komise ministra vnitra posuzovala vhodnost dvou kandidátů, kteří podali žádost dle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Poradní komise ke jmenování do funkce nedoporučila náměstka policejního prezidenta plk. Ivana Bílka ani náměstka ministra vnitra pro mezinárodní vztahy Viktora Čecha. 

Bývalého policejního prezidenta genmjr. Oldřicha Martinů vyzval Radek John k rezignaci 29. listopadu 2010 s tím, že jeho další setrvání ve vedoucí pozici na Policejním prezidiu ČR je neudržitelné.

Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem