Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vláda dnes definitivně přijala protikorupční strategii

Dnes vláda definitivně přijala Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012, kterou připravilo Ministerstvo vnitra.  

Vláda dne 5. ledna 2011 jednomyslně přijala Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 s tím, že ustanovila pracovní skupinu sestavenou ze tří ministrů koaličních stran (ministra vnitra, ministra spravedlnosti a ministra financí). Skupina měla doprecizovat pět bodů obsažených ve Strategii. Na jejím jednání, které se uskutečnilo minulý týden, došlo k dohodě nad úpravami jednotlivých bodů.

Jednalo se o:

  • Zavedení přísnějších pravidel pro nakládání s majetkem obcí a krajů a pro posílení odpovědnosti za způsobenou škodu
  • Změnu zákona o veřejných zakázkách
  • Zpřesnění institutu spolupracujícího obviněného
  • Elektronický registr chráněných informací od finančních institucí (centrální registr účtů)
  • Analýzu možností odčerpávat majetek pocházející z nelegitimních zdrojů mimotrestními prostředky  

Boj proti korupci patří mezi klíčové priority úřadu, a proto je shoda nad tímto dokumentem považována za zásadní úspěch. "Jednomyslnou podporu vlády vítám. Myslím, že je důležitým signálem pro boj s korupcí," uvedl ministr vnitra Radek John. 

Dále vláda schválila materiál „Návrh opatření k řízení ekonomické migrace, ochraně práv osob migrujících za prací a realizaci návratů“. Jeho obsahem je návrh nového systému ekonomické migrace do České republiky, návrh systému návratů cizinců a vyhodnocení dosavadního uplatňování institutů správního a trestního práva souvisejících s pracovním vykořisťováním cizinců. 

První část materiálu „Nový systém ekonomické migrace“ navrhuje podmínky migrace do ČR, která je spojena s výkonem ekonomických aktivit na území. Druhá část materiálu „Vyhodnocení dosavadního uplatňování institutů správního a trestního práva souvisejících s pracovním vykořisťováním cizinců“ hodnotí využití trestního a správního trestání včetně problémů spojených s jejich uplatňováním ze strany odpovědných správních orgánů či orgánů činných v trestním řízení. Třetí část materiálu „Návrh systému návratů cizinců“ definuje základní principy a východiska pro oblast realizace návratů, a to jak návratů dobrovolných, tak nucených. První a třetí část předkládaného materiálu budou využity při přípravě nové právní úpravy podmínek vstupu a pobytu cizinců na území České republiky.  

Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations

 

vytisknout  e-mailem