Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministr vnitra se zúčastnil konference "Korupce: jak ji léčit"

Představitelé českých a mezinárodních společností napříč odvětvími dnes v Poslanecké sněmovně podepsali "Doporučení pro dodavatele veřejných zakázek" týkající se zveřejňování informací. Cílem této iniciativy je zvýšení transparentnosti zadávání veřejných zakázek a výběru dodavatele. Signatáři podpisem Doporučení vyjádřili podporu novelizaci zákona o veřejných zakázkách "zezdola", dobrovolným plněním stanovených zásad transparentnosti ze strany uchazečů o veřejné zakázky. Jedná se o pravidla, která uvádějí, jaké informace by měl každý uchazeč poskytnout veřejnosti, a to přednostně jejich zveřejněním na své webové stránce, případně na vyžádání. 

 

Slavnostní podpis se uskutečnil v průběhu konference s názvem Korupce: jak ji léčit? za přítomnosti zástupců veřejného, soukromého a neziskového sektoru. "Vítáme podobné aktivity, protože každá reforma je nejen otázkou zákona, ale i zájmu široké veřejnosti změnit stávající neprůhledný stav. Dnes podepsaná dohoda je důkazem takové snahy," vzkázal Kamil Jankovský ministr pro místní rozvoj, v jehož gesci se připravuje velká novele zákona 137/2006 o zadávání veřejných zakázek.

"Chceme posílit transparentnost v oblasti veřejných zakázek úsilím nás samotných uchazečů do doby, než bude tento princip skutečně a vážně aplikován zadavateli, resp. bude jeho skutečné dodržování po zadavatelích vyžadovat Česká republika," uvedl Dan Ťok, generální ředitel SKANSKA, za Platformu pro transparentní veřejné zakázky. Právě Platforma v loňském roce vznik tohoto dokumentu iniciovala.

K dnešnímu podpisu přistoupilo více než 20 společností, které během minulého roku vytvořily firemní Koalici pro transparentní podnikání. Jsou mezi nimi například společnosti Bayer, Coca-Cola Česká republika, Čepro, Ernst & Young, Johnson & Johnson, KPMG, Makro, Mazars, Siemens Česká republika, Skanska, Telefónica O2, Unimex Group nebo Veletrhy Brno. Seznam všech společností je přílohou této tiskové zprávy. Doporučení začnou signatáři uplatňovat v průběhu prvního čtvrtletí 2011.

"Na kultivaci prostředí veřejných zakázek se musí podílet obě strany - státní instituce jako zadavatelé a firmy jako uchazeči. Pouze upozorňovat na problémy a čekat, že stát sám vše vyřeší, nestačí. Proto jsme založili Koalici pro transparentní podnikání, která je otevřena všem firmám, které sdílejí stejné etické hodnoty a chtějí přispět ke kultivaci podnikatelského prostředí," řekl Eduard Palíšek, generální ředitel skupiny Siemens v České republice.

Koalice v současnosti zahrnuje již více než 30 společností. Vedle obchodních firem a podniků jsou členy tohoto volného sdružení také například zástupci Česko-německé průmyslové a obchodní komory, Americké obchodní komory v České republice či občanského sdružení Oživení.

Podepsáním dokumentu se firmy přihlásily k dobrovolnému zveřejňování informací. Uchazeči by měli například na svých webových stránkách zpřístupnit seznam dodavatelů, s nimiž realizují veřejné zakázky, dále přehled své nabídky obsahující nabídnuté hodnoty pro hodnotící kritéria, zápisy ze všech relevantních jednání o veřejné zakázce či informace o majetkovém nebo personálním propojení se zadavatelem. Pro vítězného uchazeče doporučení stanoví informační povinnosti pro období realizace zakázky a po jejím dokončení (například srovnání nabízené ceny s konečnou cenou).

"Ministerstvo vnitra vítá všechny kroky v oblasti veřejných zakázek, které díky zvýšení transparentnosti přispějí ke snížení korupčního prostředí v České republice. Od 1. února 2011 vstoupí v platnost nový interní akt řízení o zadávání veřejný zakázek v rezortu Ministerstva vnitra. Všechny veřejné zakázky budou probíhat maximálně transparentně, na webových stránkách bude zveřejňováno: oznámení o vyhlášení VZ / výzva k podání nabídky, kompletní zadávací dokumentace, dokumentace provázející proces zadávání veřejné zakázky (např. zpráva o posouzení a hodnocení nabídky), jména, příjmení a funkce členů hodnotící komise (po ukončení výběru), smlouvy a dodatky ke smlouvám, nabídkové ceny všech uchazečů. Členové výběrových komisí budou losováni, a rovněž dojde k zpřísnění režimu zadávání zakázek malého rozsahu," uvedl ministr vnitra Radek John.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vítá tuto snahu o zvýšení transparentnosti v oblasti zadávání veřejných zakázek zejména proto, že se jedná o dobrovolnou iniciativu samotných uchazečů bez ingerence státu či jeho právního řádu. Podle úřadu je z hlediska ochrany hospodářské soutěže přínosem existence povědomí o negativním dopadu kartelových jednání v souvislosti s výběrovými řízeními a úsilí jim zamezit.

Přihlášení se k Doporučením je na bázi dobrovolnosti a společnosti mají dokument k dispozici ke stažení na internetových stránkách Platformy pro transparentní veřejné zakázky www.transparentnizakazky.cz. Prostřednictvím těchto webových stránek se budou moci k Doporučením přihlásit také další společnosti působící v České republice.

  

Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations

  

vytisknout  e-mailem