Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Obsazení služebního místa policejního prezidenta podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů předpokládá dvě možnosti obsazení volného služebního místa policejního prezidenta příslušníkem bezpečnostního sboru. 

První možností je ustanovení na volné služební místo (§ 20), v jehož rámci lze uvažovat např. o možnosti obsadit volné služební místo příslušníkem, který dosáhl stejné služební hodnosti a o ustanovení na služební místo policejního prezidenta ministra vnitra požádá („převedení“). Ministr vnitra v tomto případě může ustanovit do této funkce příslušníka zařazeného do 11. tarifní třídy (v praxi jde výhradně o dosavadní náměstky policejního prezidenta). Tato možnost je pouze fakultativní. Služební funkcionář (v tomto případě ministr vnitra) takto může, ale nemusí postupovat.

Druhou možností stanovenou v zákoně o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů je realizace výběrového řízení (§ 22). Do tohoto výběrového řízení se v první fázi mohou přihlásit výhradně příslušníci bezpečnostních sborů, kteří jsou ustanoveni na služebním místě v 10. tarifní třídě a splňují další stanovené požadavky.

Ministr vnitra si za účelem výběru nového policejního prezidenta vytvořil dva samostatné poradní orgány, byť totožného personálního složení, a to jednak poradní komisi a jednak výběrovou komisi. Poradní komise umožní ministru vnitra posoudit vhodnost kandidáta, který žádá o převedení na volné služební místo policejního prezidenta. Výběrová komise je od této poradní komise odlišným orgánem, jehož úkolem je posoudit vhodnost účastníků výběrového řízení a doporučit ministru vnitra nejvhodnějšího kandidáta na služební místo policejního prezidenta.

Ministr vnitra dosud neukončil posouzení vhodnosti kandidáta, který žádá o „převedení“ na volné služební místo.

Tím se nevyčerpává výčet možností obsazení volného služebního místa policejního prezidenta. Uvažovat lze například i o obsazení služebního místa na základě přijetí do služebního poměru, splní-li uchazeč podmínku, že byl dříve ve služebním poměru na dobu neurčitou a dosáhl služební hodnost, která je stanovena pro služební místo, o které se uchází (v popisovaném případě jde o 11. tarifní třídu).

K samotnému výběru uvádíme.

Obsah výběru:

I.    Psychologický screening
Užití metod:
•    Řízené interview.
•    Min. 3 psychologické screening metody, které jsou v ČR standardizovány, vykazují vysokou míru validity a reliability, jsou zaměřeny do oblasti psychologie práce.

II.    Rozhovor v cizím světovém jazyce (respondenti mají na výběr AJ, NJ, FJ, španělštinu)
•    Rozhovor bude z témat, která odpovídají 1. stupni jazykové zkoušky.

Psychologický screening a jazykový pohovor budou provedeny v termínu od 11. ledna 2011.

III.    Rozhovor před poradní a výběrovou komisí
•    Bude se jednat o řízený rozhovor (formou monologu, ale zejména dialogu), každý z expertů v komisi bude pokládat uchazeči otázky z oblasti svojí specializace v kontextu zaměření na pracovní činnost, pro kterou je uchazeč vybírán.
Jednání poradní a výběrové komise bude zahájeno dne 18. ledna 2011.

vytisknout  e-mailem