Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vláda schválila další materiály Ministerstva vnitra

Ministerstvo vnitra připravilo materiál analyzující provedení kontrol a dozoru u územně samosprávných celků v letech 2006-2010 se zaměřením na legislativní přípravu nového zákona o kontrole. Vládě byly předloženy dvě varianty přístupu k vymezení působnosti nového zákona o kontrole. Vláda v této věci schválila co nejširší vymezení působnosti zákona o kontrole, zahrnující vedle tzv. vnějších kontrol, též kontrolu v rámci vztahů nadřízenosti a podřízenosti. 

Dále kabinet schválil Analýzu zavedení přímé volby starostů. Její součástí je rozbor právních úprav voleb starostů v některých evropských zemích (např. v Polsku, v Bavorsku).  Podrobněji se analýza věnuje právní úpravě volby starosty na Slovensku, neboť je považována za inspirativní pro zavedení přímé volby starostů v českém právním řádu. Další část materiálu obsahuje zejména promítnutí přímé volby do obecního zřízení. Materiál obsahuje vedle zmíněné srovnávací studie i varianty možného právního řešení, kdy upřednostňuje návrhy legislativně i ekonomicky optimální. Vláda schválila variantu, aby přímá volba starostů byla připravena u obcí, v nichž se nevolí rada, a jejich kompetence vykonává starosta osobně, což by se mohlo dotýkat až 30 % obcí (cca. 2000 obcí). Současně toto řešení odpovídá i záměru uvažovat prioritně o přímé volbě v malých obcích. Návrh bude ještě posuzován z hlediska ústavnosti a bude na něm kooperováno s Legislativní radou vlády.
 
Další materiály Ministerstva vnitra schválené vládou:
       Národní schengenský plán 2011
       Zpráva o převodu správních agend vykonávaných obcemi v přenesené působnosti prostřednictvím veřejnoprávních smluv
       Návrh vlády Nejvyššímu správnímu soudu na pozastavení činnosti a rozpuštění některých politických stran a politických hnutí
       Rozpočet účtu České televize pro užití výnosu z reklam na rok 2011
       Informace o činnosti Programu podpory při potírání nelegální migrace za rok 2010 (pro informaci)
 
 
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem