Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vláda přijala novou protikorupční strategii

Vláda dnes, 5. ledna 2011, jednomyslně přijala Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2010 až 2012, kterou připravilo Ministerstvo vnitra. Boj proti korupci patří mezi klíčové priority úřadu, a proto je shoda nad tímto dokumentem považována za zásadní úspěch. 

 

Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2010 až 2012 obsahuje řadu opatření s účelem snižování korupčních příležitostí, a to jak pomocí prevence a represe, tak i zprůhledňováním všech procesů a úkonů.

Ministr vnitra Radek John k tomu řekl: "Zpracování protikorupční strategie jsem avizoval a tento slib jsem také splnil. Jde o jeden z nejzákladnějších dokumentů vlády. Chtěl bych potvrdit, že jednání kabinetu bylo velmi věcné, konstruktivní a vedené snahou vytvořit co nejúčinnější opatření v boji proti korupci. Těch 58 bodů mj. zajistí více nástrojů pro vyšetřování korupce, podmínky pro průhlednější zakázky i transparentní hospodaření na radnicích."

Strategie se zaměřuje na oblasti veřejné správy, zákonodárné a soudní moci:

  • oblasti, ve kterých se rozhoduje o veřejných financích, jedná se o novelu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a ty, kde jsou poskytovány služby občanům;
  • opatření ve veřejné správě na úrovni ústředních správních úřadů a na úrovni územních samospráv;
  • opatření v policii – nejde pouze o represi, velký důraz se klade na komplexní preventivní opatření nelegislativní povahy;
  • ve stejném duchu navazuje kapitola o soudech a státních zastupitelstvích;
  • kapitola o moci zákonodárné se orientuje na prevenci a průhlednost v jednání zákonodárců;
  • velký důraz na vzdělávání v oblasti boje proti korupci jako jedno z nejúčinnějších preventivních opatření, zaměřuje se především na vzdělávání úředníků, policistů, soudců a státních zástupců.
     

U všech konkrétních opatření jsou zakotveny závazné termíny jejich plnění včetně určení gescí a spolugescí jednotlivých úřadů.

Vláda ČR se dnes dohodla na přeformulování pěti konkrétních bodů, které budou upraveny a doplněny během příštích dvou týdnů. Dnes byla vládou ustanovena pracovní skupina sestavená ze tří příslušných ministrů (ministra vnitra, ministra spravedlnosti a ministra financí) koaličních stran. Tato vládní pracovní skupina doprecizuje materiál podle dohody, která vzešla z dnešního jednání vlády.

  

Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations

  

vytisknout  e-mailem