Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Evropská komise vydala Akční plán eGovernmentu

Zvýšit podíl občanů a firem využívajících elektronickou veřejnou správu nebo umožnit vyřízení náležitostí se studiem, založením firmy či stěhováním on-line z kteréhokoliv místa EU bez ohledu na původní působiště.  

I to jsou cíle Akčního plánu eGovernmentu, který koncem minulého roku vydala Evropská komise. EU tak nastínila své představy o spolupráci s veřejnými orgány členských států na rozšíření a zlepšení elektronických služeb veřejné správy. Plán mj. vychází ze strategie Digitální agendy pro Evropu.

Česká republika není pozadu

Hlavním cílem akčního plánu je zvýšení míry aktivního využívání služeb elektronické veřejné správy na 50 % občanů EU a 80 % podniků z členských zemí, a to do konce roku 2015.

Z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad, vyplývá, že už dnes u nás využívá internet ke komunikaci s veřejnou správou 91 % podniků. Česko tak v oblasti využívání eGovernment ze strany firem už plní některá kritéria stanovené EK pro rok 2015. Podíl občanů komunikujících s veřejnou správou elektronicky je v ČR dle Českého statistického úřadu 22 %.

Inspirací jsou i základní registry

Při snižování administrativní zátěže pak EK vychází z myšlenky použité při budování základních registrů v České republice. Tedy že informace od občanů budou vyžadovány pouze jednou a následně budou sdíleny jednotlivými orgány veřejné správy.

EK dále usiluje, aby vybrané životní situace spojené např. se založením firmy, se studiem, přestěhováním či odchodem do důchodu bylo možné vyřídit on-line z kteréhokoli místa v EU nezávisle na původním působišti.

Mezi další priority akčního plánu patří podpora zapojení uživatelů při navrhování služeb eGovernmentu, zlepšení transparentnosti veřejné správy a zapojení občanů do rozhodování o věcech veřejných.

 

Pavel Novák
ředitel odboru a tisku a PR

vytisknout  e-mailem