Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministerstvo vnitra udělilo Evropské ceny prevence kriminality

Dne 16. prosince proběhlo na Ministerstvu vnitra udílení národního kola Evropských cen prevence kriminality. Účastníci soutěže měli za úkol realizovat ve společnosti preventivní programy v oblasti kriminality. 

 

První místo v soutěži, do níž bylo letos přihlášeno 14 projektů, vybojovalo občanské sdružení Proxima Sociale, o. s. Jeho projekt "Prevence kriminality v Praze 11 a Praze 12" si klade za cíl eliminovat u mládeže ve věku 13-19 let situace, které vedou ke střetu se zákonem. Součástí projektu jsou mimo jiné i terénní a probační programy. Kromě Proximy Sociale se na něm podílela místní samospráva a městská policie. Cenu za toto skupinové úsilí si dnes převzali ředitel občanského sdružení Ing. Ivo Kačaba a Mgr. Jindřich Exner, který je vedoucím nízkoprahových programů.

"Těší mě, že zde můžeme rok od roku pozorovat stoupající kvalitu přihlášených projektů. Je vidět, že reforma policie a důraz na rozvoj prevence kriminality se daří a Policie ČR se mění z represivního orgánu na službu zaměřenou na občana," uvedl mj. první náměstek ministra vnitra pro vnitřní bezpečnost Jaroslav Salivar.

Druhé místo získal projekt s názvem "Jsme tu pro Vás!", jehož realizátorem bylo krajské ředitelství Policie hl. města Prahy. Tento projekt navazuje na projekt tísňové linky pro neslyšící a prolamuje komunikační bariéry mezi policisty a těmito spoluobčany, kteří patří do skupiny ohrožených osob. Pro cenu si přišel plk. Ing. Zdeněk Bezouška.

Třetí místo nakonec shodně obsadili dva účastníci. Prvním z nich je projekt "Chraň svůj svět, chraň svůj život", jehož autorem je Krajské ředitelství Policie Karlovarského kraje, jež je dílčí součástí Integrovaného projektu "Záchranný kruh". Jeho cílem je systémová podpora a pomoc školám a školským zařízením při výuce a výchově problematiky ochrany života, zdraví, životního prostředí a majetku. Cenu převzala mjr. Mgr. Andrea Michalová.

Třetí místo rovněž obsadil projekt Krajského ředitelství Policie Moravskoslezského kraje, a to za projekt "Mítink s občany", pilotně spuštěný v problematických částech Karviné. Impulsem k jeho vzniku byla snaha najít vhodnou formu dialogu mezi Policií ČR a veřejností, která by byla trvale efektivní a otevřená, a tudíž by zlepšila vnímání kvality policejní služby v duchu filozofie "community policing". Cenu převzal autor projektu plk. Ing. Martin Hrinko, Ph.D., společně se členy svého týmu.

"Za aktivitu ovšem chci ovšem poděkovat všem zapojeným. Nejen policejním útvarům, ale také orgánům samosprávy a nestátním organizacím. Doufám, že zde představené projekty budou v brzké době sloužit jako příklady dobré praxe i v dalších krajích," dodal nakonec Salivar.

  

Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations

  

vytisknout  e-mailem