Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Státní správa musí vycházet vstříc občanům

Byrokracie nesmí být vládou úředníků, ale službou veřejnosti. Proto musí fungovat efektivně, přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti ekonomiky a zvyšování kvality života obyvatel. 

 

To byly základní myšlenky, které dne 12. prosince 2010 přednesl ministr vnitra Radek John na konferenci Snižování administrativní zátěže v pražském hotelu Alcron.

Radek John jako jeden z hlavních hostů konference poté v prezentaci představil strategie a projekty, kterými Ministerstvo vnitra bojuje za veřejnou správu přátelskou k občanům. Tedy za státní instituce, jejichž administrativa bude co možná nejvýkonnější a s minimální administrativní zátěží.

"Státní správa musí naplňovat principy dobré správy, fungovat efektivně a výkonně, přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky a zvyšování života obyvatel," uvedl Radek John na úvod s tím, že se tvoří katalog agend úřadů veřejné správy. "Až bude přesně stanoveno a popsáno, co má který úřad dělat za agendu, můžeme skutečně měřit, do jaké míry pracujeme efektivně," doplnil.
 

Elektronizace není cíl, ale prostředek

Jedním ze základních nástrojů, jak takovéto moderní veřejné správy dosáhnout, je podle ministra důsledně a za férové ceny realizovat projekty eGovernmentu, tedy projekty využívající informační a komunikační technologie nikoli jako cíl k elektronizaci, ale jako prostředek k tomu, jak usnadnit lidem život.

Zodpovědnou realizací projektů, jako Czech POINT, datové schránky, základní registry nebo elektronické volby či zavedení elektronických dokladů, totiž můžeme dramaticky snížit administrativní zátěž i výdaje jak pro státní instituce, tak občany i podnikatele.

"K tomu už dnes přispívají právě projekty jako Czech POINT nebo datové schránky. Občané díky nim nemusí chodit tak často na úřady, nemusí brát ohled na úřední hodiny ani stát fronty na úřadech. Mohou využít tisíce kontaktních míst, kde od státu na jednom Czech POINTu získají mnoho rozdílných výpisů najednou, nebo díky datové schránce mohou navštívit úřad podle svého životního harmonogramu, tedy ráno, večer i v noci," řekl ministr.
 

Klíčem jsou základní registry

Potřeba mít bezpečnou a aktuální databázi dat o občanech a státních i nestátních subjektech, je klíčová. Proto ministr vnitra považuje za nejdůležitější projekt eGovernmentu současnosti projekt základních registrů.

Teprve až se zavedením základních registrů se naše veřejná správa skutečně přiblíží civilizovanému světu a docílíme tak významného snížení administrativní zátěže pro občany i státní správu. "Až s registry bude opravdu platit teze, že obíhat mají data, ne lidé. Stát už nebude nutit občana chodit stále dokola po úřadech s jedním a týmž dokumentem. Pokud jednou úřadu doložím například změnu bydliště, znovu by už po mně tento údaj stát neměl chtít dokládat. To je ten hlavní komfort pro občany, ale i podnikatele," vysvětlil Radek John, proč je potřeba projekt, který by měl odstartovat v červenci roku 2012, tvrdě prosazovat.

Kromě toho - jak řekl ministr - pracují odborníci Ministerstva vnitra ve snaze usnadnit občanům život i na mnoha dalších ICT projektech. Z nich vypíchl např. pro občany velmi zajímavý plán a snahu zavést od roku 2014 elektronické volby, které už dnes v některých zemích úspěšně fungují, nebo projekty eSbírka a eLegislativa. Ty veřejnosti díky elektronizaci usnadní orientaci v právním řádu a zkvalitní jeho tvorbu.

Na závěr Radek John připomněl, že projekty jsou významnou měrou financovány z prostředků strukturálních fondů EU. "Bez prostředků z evropských fondů by naše snaha prakticky nešla realizovat."
 

Zrychlit a zjednodušit

Na vystoupení ministra vnitra navázal jeho náměstek pro veřejnou správu, legislativu a archivnictví František Vavera. Rozvinul některé ministrovy teze z pohledu odborníka a popsal legislativní proces, jakým budou připravované projekty uváděny do praxe.

Znovu se také vrátil k procesnímu modelování agend veřejné správy. "Cílem tohoto projektu, realizovaného v letech 2009 až 2012 v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, je vytvoření předpokladů pro zrychlení, zjednodušení a zpřehlednění výkonu agend, a to včetně snížení administrativních a finančních nároků na jejich výkon," rozvedl dopodrobna náměstek Vavera.

Svůj pohled na snižování administrativní zátěže ve státní i soukromé sféře představili na této konferenci pod záštitou Štefana Füleho, evropského komisaře pro rozšíření a politiku sousedství, jak vrcholní představitelé vlády České republiky, tak vrcholní představitelé Evropské unie i experti z privátního sektoru.

  

Pavel Novák
ředitel odboru tisku a PR

  

vytisknout  e-mailem