Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministerstvo vnitra zmapovalo postoj veřejnosti k extremismu

Boj proti extremismu je i nadále prioritou Ministerstva vnitra. 

Ministerstvo vnitra, které se dlouhodobě a systematicky věnuje problematice extremismu, si nechalo zpracovat sociologický výzkum "Zmapování postojů veřejnosti v ČR k pravicově extremistickým, rasistickým a xenofobním myšlenkám a jejich šiřitelům s ohledem na integraci menšin a cizinců". Jedná se o první kvantitativní sociologický výzkum v České republice, který mapuje postoje veřejnosti k extremismu.

Projekt získal v rámci Bezpečnostního výzkumu na rok 2010 finanční dotaci 1 250 000,- Kč. Výzkum zadal odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra. Ve výběrovém řízení uspěla a návrh realizovala firma STEM. Výzkumný tým se snažil zjistit, jaká je míra skrytého rizika expanze pravicového extremismu u české veřejnosti. Dále se snažili určit ohrožené skupiny, kterých se rizikové jednání může nejvíce týkat. Zjištěné výsledky výzkumu přispějí ke zkvalitnění činnosti orgánů státní správy, orgánů činných v trestním řízení v boji proti extremismu.

Šetření bylo provedené na reprezentativním vzorku obyvatel České republiky starších 15 let, a uskutečnilo se ve dnech 17. 9. - 15. 10. 2010. Respondenti byli vybíráni metodou pravděpodobnostního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 2056 respondentů.

  

Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations

  


9. prosince 2010

Odkazy do noveho okna

vytisknout  e-mailem