Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministerstvo vnitra podpořilo řešení problematiky bezdomovectví

Ministerstvo vnitra chce, aby policisté uměli lépe komunikovat a pracovat s bezdomovci. 

Uvolnilo tak Institutu pro místní správu Praha 1 mil. Kč na vzdělávací akci zaměřenou na schopnost represivních složek účinně komunikovat s osobami bez přístřeší.

Jedná se o pilotní projekt, který se bude odehrávat na území Prahy 1, kde je problém bezdomovectví jeden z nejpalčivějších z celé České republiky. Do vzdělávací akce budou zapojeni příslušníci státní policie z Prahy 1, městské policie a sociální pracovníci. Cílem projektu je nejen policista schopný pomoci, ale také jistý svými pravomocemi a možnostmi řešení předvídatelných situací v kontaktu s bezdomovcem. Smyslem projektu je také zlepšit spolupráci mezi všemi zapojenými subjekty.

"Právní povědomí postižených osob je minimální, absentuje strach z trestu, ztráty společenského postavení. Do této situace vstupuje policista s povinností vymáhat právo. Policista se tak snadno dostává do situace, kdy mu schází procesně jednoduchý, standardní postup při řešení přestupků bezdomovců. Pokuta, která pro běžného člověka znamená citelný zásah do financí a tudíž trest, pro člověka bez prostředků a majetku neznamená nic," uvedl ministr vnitra Radek John.

Vzdělávací akce potrvá tři měsíce. Zahájena bude již tento čtvrtek 9. prosince 2010. Školení je koncipováno na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části absolvují policisté moduly zabývající se specifiky v komunikaci s bezdomovci, legislativním kontextem bezdomovectví, zdravotními riziky, službami poskytovanými bezdomovcům, terénní prací apod. Kurz je však založen zejména na části praktické. Každý účastník školení bude mít možnost přímo na ulici nabýt nové zkušenosti od pracovníků sociálních služeb a zhodnotit poznatky získané v teoretické části.

Výstupy z tohoto školení poslouží k případné přípravě celorepublikového školícího projektu či k jiným projektům zaměřeným na bezdomovectví.

Ministerstvo vnitra tímto krokem napomáhá uskutečňovat princip "community policing". Ten je založen na spolupráci policie, veřejnosti, samosprávy a dalších organizací a institucí na místní úrovni.

  

Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations

  


9. prosince 2010

vytisknout  e-mailem