Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministerstvo vnitra důrazně odmítá tvrzení některých médií

Ministerstvo vnitra důrazně odmítá tvrzení některých médií, že Česko porušuje evropskou chartu základních práv, když přistupuje u některých žadatelů o azyl k falometrickému vyšetření. 

 

Falometrické vyšetření jako součást komplexního sexodiagnostického vyšetření bylo v rámci řízení o mezinárodní ochraně použito pouze v několika případech (konečný počet nedosahuje ani 10 osob) a bylo vždy provedeno soudním znalcem z oboru sexuologie, a to pouze v případech, kdy k tomu dal dotyčný žadatel o mezinárodní ochraně výslovný písemný souhlas. V několika případech bylo vyšetření provedeno dokonce na přímou žádost dotyčné osoby. V rámci řízení o mezinárodní ochraně ho nelze nařídit proti vůli žadatele.

Vyšetření se provádí se jako jeden z podkladů pro vydání rozhodnutí v případech osob, zakládajících své obavy z návratu do vlasti na odlišné sexuální orientaci, která by mohla být v případě jejich návratu příčinou závažného porušení jejich lidských práv či dokonce ohrozit jejich život. K vyšetření je přistoupeno pouze u osob ze zemí, které homosexualitu tvrdě trestají.

V případě nevěrohodných žadatelů chceme mít stoprocentní jistotu, že nevracíme do země někoho, komu by tam z důvodu jeho odlišné sexuální orientace hrozilo nebezpečí či dokonce smrt. Žadatelé o azyl, kteří podstoupili vyšetření, pocházeli z oblastí, kde je aplikováno islámské právo šaría, případně ze zemí se silným vlivem islámu, který se na osoby s odlišnou sexuální orientací dívá velmi kriticky a přísně tuto odlišnost trestá (Írán, Sýrie, Egypt, Ázerbajdžán, Nigérie, Kamerun apod.).

K uvedenému vyšetření přistoupil odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra pouze v několika případech, kdy jiné ověření odlišné sexuální orientace nebylo možné, zejména z důvodu slabé až nulové věrohodnosti výpovědí konkrétního žadatele/žadatelky.

Ve všech případech, kdy byla odlišná sexuální orientace u takto definované skupiny osob prokázána, a to mimo jiné i provedením sexodiagnostického vyšetření, bylo ze strany odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra přistoupeno k udělení azylu dle § 12 písm.b) zákona o azylu dotyčné osobě z důvodu jejího možného pronásledování pro příslušnost k sociální skupině osob s odlišnou sexuální orientací.

  

Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations

  

vytisknout  e-mailem