Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Fotografování a pořizování obrazového záznamu při druhém kole voleb do Senátu

V pátek 22. října a v sobotu 23. října 2010 se uskuteční druhé kolo voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky. 

V případě zájmu o pořízení fotografií nebo obrazového záznamu z práce okrskových volebních komisí při sčítání hlasů (včetně vyjmutí úředních obálek s hlasovacími lístky z volebních schránek) po uzavření volební místnosti je potřeba požádat Státní volební komisi o vydání povolení k přítomnosti ve volební místnosti, kde okrsková volební komise bude sčítat hlasy.

Žádost o vydání povolení pro konkrétní osobu je třeba zaslat na e-mailovou adresu: volby@mvcr.cz, odfaxovat na čísla 974 816 873 a 974 816 872 nebo osobně předat Státní volební komisi na Ministerstvu vnitra, nám. Hrdinů 3, 140 21 Praha 4.  Žádost je potřeba odeslat nejpozději ve čtvrtek 21. října 2010 do 12:00.

V žádosti je třeba uvést:

  • jméno,
  • příjmení,
  • funkci zástupce sdělovacího prostředku,
  • název a adresu sdělovacího prostředku,
  • faxové číslo či email, na které bude povolení zasláno.
     

Pro úplnost dodáváme, že přítomnost zástupců sdělovacích prostředků a dalších osob ve volební místnosti v průběhu hlasování zákon o volbách do Parlamentu žádným způsobem neomezuje. V případě zájmu o pořízení záznamu o průběhu hlasování je třeba záležitost projednat přímo ve volební místnosti s předsedou okrskové volební komise, který odpovídá za pořádek  ve volební místnosti a v jejím bezprostředním okolí.

  

Odbor všeobecné správy

  


19. října 2010

vytisknout  e-mailem