Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministr vnitra rozhodl o budoucnosti cizinecké policie

Ministr vnitra Radek John dnes definitivně rozhodl o podobě transformace cizinecké policie. Celkem bylo ve hře pět variant. Po jejich důkladném posouzení, po zvážení všech pozitiv, negativ, legislativních a finančních dopadů, se jako nejlepší řešení jednoznačně jeví tzv. teritoriální varianta. 

Služba cizinecké policie bude k 1. lednu 2011 výrazně transformována. Zrušeno bude 682 a převedeno 696 tabulkových míst. Místo dosavadních sedmi oblastních ředitelství bude v rámci každého krajského ředitelství Policie ČR vytvořen odbor cizinecké policie. Ten bude zajišťovat většinu agendy, kterou nyní vykonává cizinecká policie. V redukované podobě bude zachováno také ředitelství Služby cizinecké policie, které plní úkoly související s ochranou vnějších hranic a s členstvím České republiky v schengenském prostoru. Díky teritoriálnímu modelu řízení budou všechny služby policie působící ve vnitrozemí podléhat jednotnému velení ze strany krajských ředitelství a policejního prezidia.
 

Více prostoru pro výkon policejních pravomocí

Některé správní agendy, které souvisí s pobytem cizinců, budou zároveň převedeny do kompetence ministerstva. Proces převodu agendy cizinecké policie související s povolováním dlouhodobých pobytů tak bude o dva roky urychlen. Předpokládáme také přesun agendy dlouhodobých víz. Zcivilnění celé této agendy uvolní ruce policii při výkonu policejních (nikoli správních) činností a přinese zkvalitnění práce policie v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti. Zcivilnění agend se již v minulosti uskutečnilo v případě občanských průkazů, cestovních dokladů nebo řidičských průkazů. Tento krok také odpovídá praxi rozšířené v zemích Evropské unie.
 

Více úspor, méně korupce

"Přesvědčily mne dva aspekty: úspornost a především protikorupčnost. Zvolená varianta přinese roční úsporu v personální oblasti ve výši 218,778 milionů Kč," řekl ministr vnitra Radek John. Převod části správních agend z policie na ministerstvo vnitra zároveň významně přispěje k dalším významným úsporám nákladů i ke zvýšení protikorupčních standardů. Dojde také k eliminaci případů zprostředkovatelství, klientelismu a korupce, které byly zaznamenány. Přijaté rozhodnutí je dalším důkazem, že Radek John pokračuje v prosazování úspor ve svém rezortu a v boji proti korupci.
 

Odpovědnost policejního prezidenta

Ministr vnitra pověřil policejního prezidenta provedením transformace služby cizinecké policie a vyjádřil víru v její hladkou realizaci. Nezbytnou podmínkou pro převod správní agendy z policie na ministerstvo vnitra je schválení legislativních změn při projednávání vládního návrhu novely zákona o pobytu cizinců v Poslanecké sněmovně.

  

Jiří Reichl
ředitel tiskového odboru a tiskový mluvčí Ministerstva vnitra

  


5. října 2010

vytisknout  e-mailem