Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministr vnitra k zákonu o soukromých bezpečnostních službách

Ministerstvo vnitra považuje za nezbytné vyjádřit se k výrokům poslance a statutárního místopředsedy ČSSD Bohuslava Sobotky zveřejněným dnes v médiích. Konkrétně jde o nutnost přijetí zákona o soukromých bezpečnostních službách a požadavek, aby tento zákon netvořilo ministerstvo vnitra. 

Česká republika je po dvaceti letech od sametové revoluce jednou z posledních zemí Evropské unie, ve které neplatí legislativní úprava soukromých bezpečnostních služeb. Toto právní vakuum má za následek nejasné vytyčení mantinelů, jaké služby a v jakém rozsahu smějí či nesmějí soukromé bezpečnostní agentury poskytovat. Absence zákona je provázena i řadou dalších negativních jevů, například v sociální oblasti.

"To jsou důvody, proč Česká republika skutečně potřebuje urychleně přijmout tento zákon. Jeho přijetí je ostatně součástí koaliční smlouvy, přičemž zařazení tohoto bodu do programu vlády navrhla během koaličních jednání ODS a ostatní koaliční partneři tento návrh přijali," uvedl Radek John.

K vytvoření tohoto zákona vyzvali již na počátku letošního roku zástupci soukromých bezpečnostních služeb. Osm nejvýznamnějších asociací a podnikatelských komor působících v sektoru soukromé bezpečnosti totiž letos podepsalo společné memorandum, deklarující nutnost zakotvit do zákona jasná a transparentní pravidla pro podnikání v této branži. Tento akt byl prvním nezbytným předpokladem pro úspěšnou přípravu zákona o soukromých bezpečnostních službách, neboť právě nejednotné názory podnikatelského prostředí i odlišné postoje politických stran byly v minulosti důvodem neúspěšných pokusů o tuto kodifikaci.

Představitelé Ministerstva vnitra a poslanci z podvýboru pro obecní policie posléze uzavřeli se signatáři memoranda dohodu o zřízení pracovní skupiny pod záštitou podvýboru, která připraví věcný návrh tohoto zákona. Tato pracovní skupina již vznikla, a to ještě za předchozího složení sněmovny a jejími členy se stali zástupci většiny politických stran (včetně ČSSD), Ministerstva vnitra a signatářů memoranda. Po volbách do Poslanecké sněmovny bylo dojednáno, že činnost pracovní skupiny bude pokračovat, a sice pod názvem podvýbor pro obecní policie a soukromé bezpečnostní služby.

Součástí věcného návrhu zákona bude vše, na čem bude nalezena shoda napříč pracovní skupinou, a tedy i politickým spektrem. Ministerstvo vnitra coby gestor této problematiky posléze zpracuje paragrafové znění zákona, který předloží jako vládní návrh ke schválení Parlamentu ČR. Předpokládáme, že díky účasti všech politických stran a zástupců podnikatelského sektoru bude mít zákon všeobecnou politickou podporu a vysokou šanci na přijetí.

"Zhatit dobře nastartovaný proces může pouze účelové mediální zneužití této tematiky, čehož by se Ministerstvo vnitra rádo vyvarovalo. Nepřijetí zákona pod záminkou politického soupeření by bylo ke škodě celé společnosti," dodal ministr vnitra.

  

Jiří Reichl
ředitel odboru tisku a tiskový mluvčí

  


1. října 2010

vytisknout  e-mailem