Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Problematika odposlechů prováděných Vojenskou policií

Reakce Ministerstva vnitra na článek v deníku Právo z 22. září 2010 "John a Vondra chtějí vojenské policii umožnit odposlechy". 

Ministerstvo vnitra připravuje ve spolupráci s Ministerstvem obrany a dalšími subjekty zákon, kterým dojde k novelizaci zákona o Vojenské policii, zákona o Policii ČR, zákona o Celní správě ČR a trestního řádu. Hlavním důvodem je nutnost implementovat do českého právního řádu rámcové rozhodnutí týkající se ochrany osobních údajů, které bylo přijato na evropské úrovni. V této souvislosti je navrhováno doplnit do zákona o Vojenské policii ustanovení, která by se týkala zpracování osobních údajů Vojenskou policií. Nové pravomoci v oblasti odposlechů tímto návrhem Vojenská policie nezískává.

Vojenská policie je v případě řízení o trestných činech příslušníků ozbrojených sil dle trestního řádu policejním orgánem a může využívat všechna oprávnění, která využívá v trestním řízení Policie ČR, včetně odposlechů, a to za podmínek daných tímto zákonem. Vojenská policie však odposlech neprovádí sama, ale (tak jako všechny orgány činné v trestním řízení) získává informace prostřednictvím Policie ČR. Předložená novela současný stav nijak nemění.

Od odposlechu, kdy je získáván obsah komunikace, je nutné odlišovat tzv. provozní a lokalizační údaje. Jedná se o údaje, ze kterých je patrná doba trvání komunikace, mezi kterými telefonními čísly tato komunikace proběhla, či z jakého místa. I v tomto případě má již dnes Vojenská policie oprávnění tyto informace v případě vedení trestního řízení o trestných činech příslušníků ozbrojených sil získávat. Nově však Vojenská policie připravovanou novelou získává ve své úzce specializované působnosti oprávnění při plnění konkrétního úkolu mimo trestní řízení žádat údaje z některých evidencí, databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby a poskytnutí provozních a lokalizačních údajů. Tato právní úprava je shodná s úpravou již dnes platnou pro Policii ČR. Stávající úprava odposlechů a podmínky jejich provádění však tímto nejsou nijak dotčeny.

  

Jiří Reichl
ředitel odboru tisku a tiskový mluvčí

  


22. září 2010

vytisknout  e-mailem