Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zveřejnění svazku StB na Radka Johna

Nejmenovaná konkurenční politická strana se v rámci své lživé předvolební kampaně snažila namluvit občanům ČR, že jsem měl něco s StB, ale můj spis se prý ztratil. Bylo to směšné počínání, protože to, že se spis vedený na mne bez mého vědomí naštěstí neztratil, je známé od počátku devadesátých let. 

 

Citoval jsem z něj v desítkách novinových rozhovorů na toto téma, mluvím o něm i v knize Tváře z televizní obrazovky, která vyšla v devadesátých letech. V posledních dnech se někdo znovu pokouší podsunout veřejnosti teď už totálně neudržitelné tvrzení o ztrátě spisu, který na mne StB vedla. Technika i rukopis nové kampaně jsou stejné jako předvolbami. Dokonce jeden hasnoucí politik z nejmenované strany, která proti mně vedla lživou kampaň, se před pár dny zesměšnil komentářem, že prý se můj spis ztratil, a je tedy zvědav, co budu publikovat. Tím ukázal svoji naprostou nekompetentnost. Buď je tak hloupý že si neumí ověřit fakta, anebo prostě lže a doufá, že na to nikdo nepřijde. Obojí je pro politika zničující. Lživé kampani jsem se bránil už před volbami. Zde je můj článek publikovaný na stránkách Věcí veřejných 19. 8. roku 2009:

Tak se dozvídám, že na internetu někdo zkouší nabulíkovat veřejnosti, že jsem byl agentem StB. Musím říct, že musí jít o zábavného hlupáka, který si neuměl najít stohy článků o tom, jak naopak StB zjistila, že bych pro ni byl jako agent zcela nevhodný, publikovaných už před lety. Jděte se podívat do archivu na spis, který na mne vedli bez mého vědomí. Je velmi zábavný. Založili ho 25. 8. 1987 a zdůvodnili to takto: "Navrhuji založit spis KTS pod krycím jménem RAJON do problematiky mládeže, ve kterém budou soustřeďovány prověrkové materiály k čsl. státnímu občanu John Radek … s cílem posoudit možnost případného využití do problematiky kontrarozvědné ochrany mládeže, zejména do vztahu k prostředí osob požívajících toxické látky." Podepsal to: Operativní pracovník kpt. Švec. Pak mne kádroval jejich agent a jeho hlášení jsou k popukání. Výsledkem této mé prověrky, jak tomu říkali, je Návrh na archivaci spisu KTS Rajon do archivu ze dne 3. 3. 1989. A zdůvodnění operačního pracovníka, jehož podpis je nečitelný, znělo takto (cituji): "Předkládám návrh na archivaci spisu KTS vedeným pod krycím jménem RAJON, v němž byly soustřeďovány prověrkové materiály k osobě čsl. státního příslušníka John Radek … neboť oproti minulosti zcela změnil způsob chování vůči veřejnosti, a zejména mladým lidem, stal se uzavřeným až samotářským. Dle charakteristiky jeho osoby z nejbližšího okruhu známých se nejvíce obává možné inzultace a pronásledování ze strany prostředí, které popisuje ve svých literárních dílech. Rovněž jeho současné postoje v období přestavby politického a hospodářského mechanismu jsou orientovány proti státním orgánům a orgánům státní moci a není nikterak nakloněn opatřením, která jsou proti asociálním a deklasovaným živlům, včetně tzv. nezávislých iniciativ, uplatňována. Z tohoto důvodu není předpoklad, že by jmenovaný seriozně přistupoval k otázkám z oblasti prevence uplatňované zejména v prostředí mládeže a nezneužíval kontaktů s pracovníky Bezpečnosti. Proto, jak výše uvedeno, navrhuji spis KTS uložit do archivu MV na dobu 5 let." Operativní pracovník, podpis nečitelný. Řekněte sami, nepřidal by si tohle každý s hrdostí do svého životopisu? Mimochodem hlášení agentů o mé osobě jsou ještě zábavnější, takže je rozhodně s chutí ocituji v delším materiálu hned, jak na to budu mít čas.

​Radek John

Protože ani toto vyjádření dezinformátory nezastavilo, publikují kompletní materiál, který na mne StB vedla, všechna hlášení agenta o mé osobě i závěry, které z toho StB vyvodila, stejně jako mé pracovní hodnocení, které si vyžádali z redakce Mladého světa. Ze spisu vyjímám pouze životopis, který jsem odevzdal v redakci Mladého světa v rámci přijímacího řízení. StB jej získala z kádrového oddělení a vložila do mého svazku. V životopisu jsou osobní údaje o mých rodičích, sestře a mých blízkých. Protože žádný z nich není a nehodlá být v politice, nevidím žádný důvod, proč by měly být tyto osobní údaje o nich publikovány, když soukromí všech ostatních občanů této země je hájeno zákonem o ochraně osobních dat. Veškerá moje osobní data jsou k dispozici zde (pdf, 5,22 MB). Přeji příjemné čtení.

  

Radek John
Ministr vnitra

  

vytisknout  e-mailem