Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vyjádření Ministerstva vnitra k návrhu úsporných opatření

Ministerstvo vnitra pečlivě zvážilo návrh Ministerstva financí o krácení rozpočtů na rok 2010 o 2,5 %. Z provedených analýz rozpočtů jednoznačně vyplývá, že navrhované úspory jsou v rozporu s koaliční smlouvou. 

Pokud bychom realizovali návrh Ministerstva financí, důsledkem by bylo snížení rozsahu a kvality služeb poskytovaných resortem Ministerstva vnitra (včetně Policie ČR a HZS ČR). Zejména se jedná o oblast bezpečnosti, Integrovaného záchranného systému, veřejné správy a dalších (ochrana zastupitelských úřadů, Czech POINT, transakční část Portálu veřejné správy…).

Pokud by se přistoupilo k navrhovaným opatřením, muselo by se už v letošním roce zasahovat do platů zaměstnanců ministerstva, policistů a hasičů. Zásah do státem garantovaných tarifních mezd není možný bez vládního nařízení, očekáváme proto urychlený návrh MPSV.

Rozpočet Ministerstva vnitra je totiž ze 2/3 tvořen mzdovými náklady pro cca 70 tisíc zaměstnanců, na což není v navrhovaném opatření brán zřetel.

Současný stav čerpání a smluvního zajištění neumožňuje tak vysoké krácení ani v oblasti provozních nákladů bez zásahů do funkčnosti resortních výkonů.

"Souhlasíme s tím, že se má šetřit. Žádáme však, aby byly odečteny mzdové náklady, stejně jako v roce 2009. Ze zbývající částky jsme připraveni odevzdat stejné procento jako všechna ministerstva," řekl ministr vnitra Radek John.

  

Jiří Reichl
poradce ministra vnitra pro PR

  


27. července 2010

vytisknout  e-mailem