Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Předběžné oznámení o výběrovém řízení na novou rámcovou smlouvu KIVS

Ministerstvo vnitra vydalo dne 14. června 2010 předběžné oznámení o výběrovém řízení na novou rámcovou smlouvu na poskytování datových a hlasových služeb Komunikační infrastruktury veřejné správy (KIVS). 

 

"Předpokládáme, že samotný výběr dodavatelů i jmenování výběrové komise by měla řešit už nová vláda. Předběžné oznámení o výběrovém řízení však bylo nutné vydat už nyní, protože vychází z harmonogramu realizace koncepce KIVS pro léta 2011-2015," říká Jaroslav Chýlek, náměstek ministra vnitra pro informatiku.

Předpokládaná cena zakázky je 9 mld. bez DPH.

Stávající rámcová smlouva je platná do 28. února 2011, 1. března 2011 vejde v platnost nová smlouva.

Koncepce rozvoje KIVS je realizovaná od roku 2007. Významně posiluje koordinovanost jednotlivých složek veřejné správy v procesech využívání a rozvoje komunikační infrastruktury, což vede k efektivnějšímu vynakládání veřejných finančních prostředků v této oblasti.

Realizace koncepce KIVS v období let 2007 až 2010 přinesla úspory v řádu stovek milionů korun. Stávající rámcové smlouvy vyprší v březnu 2011, proto je nutné už nyní začít připravovat výběrové řízení.
 

Pokračování realizace Koncepce KIVS pro období 2011-2015

Klíčovým úkolem pro následující období (mimo zajištění řádného běhu stávajícího programu KIVS) je zajištění pokračování realizace Koncepce KIVS a zajištění kontinuity programu KIVS i po období 03/2011, kdy končí platnost stávající rámcové smlouvy.

Naplnění tohoto úkolu vyžaduje:

  • Přípravu nové rámcové smlouvy (plánováno na období 07-08/2010), provedení soutěže na novou rámcovou smlouvu KIVS a její podpis (vyšlo předběžné oznámení o VZ, jak je uvedeno výše).
    Od soutěže Ministerstvo vnitra očekává zvýšení počtu jednotlivých poskytovatelů telekomunikačních služeb v rámcové smlouvě, dále pak docílení významných úspor při nákupu telekomunikačních služeb v rámci prováděcích zadávacích řízení, následujících po uzavření rámcové smlouvy (plánováno na září či říjen 2010).

  • Jmenování výběrové komise Vládou ČR.

  • Aktualizace Dohod o centrálním zadávání v souvislosti s nově uzavřenými rámcovými smlouvami.

  • Realizace zadávacích řízení na uzavření prováděcích smluv KIVS (plánováno na období 08-12/2010) zahrnující přípravu požadavků konečných uživatelů na služby KIVS, stanovení priorit a strategie soutěže, provedení zadávacích řízení na uzavření prováděcích smluv včetně jejich podpisu a přistoupení konečných uživatelů.

  • Provedení migrace služeb (plánováno na období 01-03/2011) zajišťující plynulý a bezproblémový přechod služeb ze stávajícího programu KIVS pod nový program KIVS a jejich následný provoz.
     

KIVS - historie

Koncepce rozvoje KIVS byla schválena usnesením Vlády České republiky č. 1270 ze dne 8. listopadu 2006 a dále usnesením Vlády České republiky č. 1453 ze dne 12. prosince 2006, o průběhu realizace Koncepce rozvoje Komunikační infrastruktury veřejné správy.

Již zmíněné stamilionové úspory přinesla koncepce zejména díky zvolenému a zrealizovanému konceptu KIVS, který využívá konkurenci mezi poskytovateli komunikačních služeb, koordinaci rozvoje mezi jednotlivými subjekty veřejné správy a odstraňování komunikačních bariér mezi subjekty veřejné správy.

  

Jana Malíková
ředitelka odboru a tisková mluvčí

  

vytisknout  e-mailem