Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pracovní schůzka řešitelů mezinárodního projektu EUTOPA-IP

V pátek 14. května 2010 byla na Ministerstvu vnitra uspořádána pracovní schůzka zástupců řešitelů mezinárodního projektu EUTOPA-IP: Evropská vodítka psychosociální následné péče zaměřené na cílové skupiny - Implementace. 

 

Jelikož Ministerstvo vnitra je dlouhodobým partnerem Karlovy univerzity v oblasti psychologie mimořádných událostí, stalo se podporovatelem projektu a hostitelem této pracovní schůzky.

Jedná se o projekt, který se zabývá tématikou psychosociální pomoci občanům zasaženým krizemi a katastrofami. Projekt je financován Evropskou komisí.

Akce se zúčastnili zástupci jednotlivých organizací z Německa, Holandska, Španělska a České republiky. Účastníci byli přivítáni ředitelkou odboru personálního Ing. Z. Pikešovou a PhDr. Š. Vymětalem, vedoucím oddělení psychologie.

Na programu bylo zhodnocení dosavadního průběhu projektu, informování odborné veřejnosti a diskuse o psychosociální následné péči u uniformovaných složek, sběr a analýza dat z výzkumů v jednotlivých zemích v oblasti časné psychosociální intervence u uniformovaných složek, implementace Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (ICF) a plánovaná příprava tréninků pro uniformované složky a profesionály z oblasti duševního zdraví. V České republice budou v roce 2011 uspořádány 2 semináře pro psychology z řad hasičů a policistů.

Účastníci byli mj. seznámeni s průběhem psychosociální intervence při zřícení historického archivu města Kolín nad Rýnem v březnu 2009.

Příští schůzky projektu jsou naplánovány na červen 2010 v Krefeldu, září 2010 v Amsterdamu a listopad 2010 v Madridu.

  

Mgr. Michaela Krtičková
psychologické pracoviště MV

  

vytisknout  e-mailem