Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Salcburské fórum: Česko podepsalo bilaterální smlouvy se Slovenskem

Příprava rozšíření schengenského prostoru o Rumunsko a Bulharsko, problematika dalšího rozvoje Schengenského informačního systému druhé generace nebo politika EU v oblasti azylu a migrace. Především o těchto otázkách debatovali ve středu 13. května 2010 v Bratislavě představitelé ministerstev vnitra osmi členských států EU ze střední a východní Evropy, tzv. Salcburského fóra. 

 

Kromě uvedených témat se na jednání probírala také strategická vize Salcburského fóra do roku 2020 i posilování regionální spolupráce a východní dimenze v politice EU.

Českou republiku v Bratislavě zastupovala náměstkyně ministra vnitra pro evropské záležitosti Lenka Ptáčková-Melicharová, která při této příležitosti spolu se státním tajemníkem Ministerstva vnitra Slovenské republiky Jozefem Bučkem podepsala tři smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou.

Jedná se o:

  • Smlouvu mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích ze dne 4. ledna 1996. Účelem této smlouvy je zejména změna charakteru státních hranic na hraničních vodních tocích z dosavadního pohyblivého na nepohyblivý. Smlouva vyžaduje před vstupem v platnost souhlas obou parlamentů.

  • Dohodu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky o spolupráci, která umožňuje příslušným orgánům obou stran výměnu tabulek s registrační značkou vozidla pro účely skrytých forem vyšetřování. Dohoda vstoupila v platnost dnem podpisu.

  • Prováděcí protokol mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném využívání stanovených informačních a archivních fondů vzniklých z činnosti ministerstev vnitra v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti ze dne 29. října 1992.
     

Protokol novelizuje úpravu sdílení informací z informačních fondů vzniklých v období společného státu. Zejména prodlužuje spolupráci v oblasti výdeje informací z bývalé federální manuální ústřední evidence obyvatel až do roku 2013. Protokol vstoupil v platnost dnem podpisu.

  

Jana Malíková
ředitelka odboru a tisková mluvčí

  

vytisknout  e-mailem