Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky - Informace k fotografování a natáčení v místnosti, kde okrsková volební komise sčítá hlasy

Prezident republiky vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v pátek 28. května a sobotu 29. května 2010. Upozorňujeme zástupce médií, že v případě zájmu o pořízení obrazového záznamu práce okrskových volebních komisí při sčítání hlasů (včetně vyjmutí obálek s hlasovacími lístky z volebních schránek), je nutné požádat Státní volební komisi o vydání povolení k přítomnosti ve volební místnosti při sčítání hlasů. 

Pořizování záznamu při sčítání hlasů po uzavření volebních místností

Žádost můžete zaslat nejpozději v pátek 21. května 2010:

  • elektronicky na e-mail: volby@mvcr.cz,
  • faxem na faxové číslo 974 816 873 a 974 816 872,
  • nebo osobně předat na adresu Státní volební komise, Ministerstvo vnitra, náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4.
     

Žádost musí obsahovat jméno, příjmení, funkci zástupce sdělovacího prostředku, název a adresu sdělovacího prostředku a faxové číslo. Povolení bude zasláno na adresu nebo faxové číslo uvedené v žádosti.
 

Pořizování záznamu v průběhu hlasování

Pro úplnost dodáváme, že přítomnost zástupců sdělovacích prostředků, jakož i dalších osob ve volební místnosti v průběhu hlasování zákon o volbách do Parlamentu žádným způsobem neomezuje. V případě zájmu o pořízení záznamu o průběhu hlasování je třeba záležitost projednat přímo ve volební místnosti s předsedou okrskové volební komise, který odpovídá za  pořádek  ve volební místnosti a v jejím bezprostředním okolí.

  

Jana Malíková
ředitelka odboru a tisková mluvčí

  


3. května 2010

vytisknout  e-mailem