Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Setkání asistentů pro jednání s policií a dalšími úřady

Ve dnech 7. - 8. dubna 2010 proběhlo v Solenicích pracovní setkání pracovníků Ministerstva vnitra, styčných důstojníků Policie ČR pro menšiny, sociálních pracovníků a zástupců nevládních organizací (Člověk v tísni, Drom, Vzájemné soužití), provozujících metodu sociální práce "asistent pro jednání s Policií ČR a dalšími úřady". 

 

Jednalo se o první setkání tohoto druhu na celorepublikové úrovni. Obsahem setkání bylo vzájemné představení jednotlivých spolupracujících aktérů, předání příkladů dobré i neosvědčené praxe a příprava materiálu "Metodika činnosti asistentů při jednání s policií a dalšími úřady". Součástí byla také realizace workshopů zaměřených na danou problematiku.

Fenomén sociální exkluze postihuje v současnosti stále více regionů České republiky. Sociálně vyloučené osoby se přizpůsobují podmínkám prostředí, ve kterém žijí a osvojují si specifické vzorce jednání, které jsou často v rozporu s hodnotami většinové společnosti. Důsledkem je vyšší míra zločinnosti. Pro toto prostředí jsou typické specifické druhy trestné činnosti např. lichva, vydírání, omezování osobní svobody, výroba a distribuce drog, kuplířství, obchod s lidmi, majetková kriminalita, aj.

Ministerstvo vnitra a Policie ČR se systematicky zabývají problematikou policejní práce ve vztahu k menšinám od roku 2003. Aktivně se snaží o zlepšení podmínek v sociálně vyloučených lokalitách. Návrh na zřízení mechanismu asistenta policie byl inspirován nástrojem francouzského policejního sboru, který vykonává práci v lokalitách, kde je soustředěno větší množství příslušníků etnických menšin. Tento asistent pomáhá policii lépe se orientovat v dané komunitě a umožňuje navázání kontaktů "zevnitř" komunity.

V současnosti v České republice působí celkem 17 těchto asistentů, kteří jsou buď zaměstnanci nevládních organizací (Člověk v tísni, o. p. s., Vzájemné soužití, o. s. Drom, p. o.) nebo samospráv (Sociální služby Karviná, p. o., Magistrát města Cheb). Asistenti fungují v Plzni, Brně, Olomouci, Karviné, Ostravě a Chebu. Mechanismus je financován z rozpočtů měst a krajů, prostředků MPSV na sociální služby či prostřednictvím Evropského sociálního fondu.
 

Cíle služby:

  • Pomoc při stabilizaci bezpečnostní situace v sociálně vyloučeném prostředí.
  • Navázání důvěry a kontaktu obyvatel sociálně vyloučených lokalit s Policií ČR.
  • Pomoc obětem trestné činnosti při uplatnění jejich práv a následného řešení jejich situace.
     

Během dvoudenního setkání si všichni účastníci také vzájemně předali své poznatky a zkušenosti.

  

Pavel Novák
zástupce ředitelky odboru a tiskové mluvčí

  

vytisknout  e-mailem