Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Změny v procesu vydávání krátkodobých víz (pobyty do 90 dní) - vízový kodex (změny k 5. 4. 2010)

Z důvodu množících se dotazů na infolinku cizinecké policie uveřejňujeme aktuální informace k účinnosti vízového kodexu. 

Od 5. dubna 2010 platí nařízení EP a Rady č. 810/2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex) (pdf, 1,55 MB), které dále harmonizuje společnou vízovou politiku schengenských států. Toto nařízení obsahuje komplexní pravidla pro vydávání jednotných krátkodobých víz (tzv. schengenských víz), což jsou víza, které umožňují státním příslušníkům třetích zemí pobývat na území schengenských států po období až tří měsíců během půlroku od prvního vstupu. Tato víza platí pro území celého schengenského prostoru (výjimkou je letištní průjezdní vízum a vízum s omezenou územní platností).

Vízový kodex nahrazuje všechny dosavadní předpisy týkající se krátkodobých víz a mění mj. nařízení (ES) č. 562/2006 Schengenský hraniční kodex (viz čl. 54-56 vízového kodexu).

Vízový kodex přináší kromě větší harmonizace stávající úpravy také některé zásadní novinky. Jedná se zejména o možnost odvolání proti zamítnutí víza, vč. odůvodnění (odložená účinnost na 5. 4. 2011), vetší počet subjektů osvobozených od vízových poplatků, povinnost členských států vydávat víza při splnění podmínek pro více vstupů s delší dobou platnosti či institut přípustnosti podání žádosti o vízum.

Vízový kodex také obsahuje pravidla pro určení příslušného členského státu, u kterého má být žádost o vízum podána a stanoví pravidlo, že žádost o vízum má být podána ve státě, ve kterém má žadatel povolen pobyt (pouze výjimečně ve státě, kde se žadatel "pouze" legálně zdržuje). Na druhé straně vízový kodex vytváří nové možnosti pro konzulární spolupráci členských států a závazek, aby se v co nejvyšší míře vzájemně při vydávání krátkodobých víz zastupovaly. Tímto má být docíleno širší konzulární pokrytí schengenských států ve třetích zemích a tudíž přiblížení se k žadateli.

Vízový kodex stanoví osobní přítomnost žadatele při podání žádosti jako pravidlo a současně stanoví výjimky z tohoto pravidla (čl. 10). Na druhé straně vízový kodex přináší zásadu "jednoho správního místa" (one-stop principle), dle které by měl být postup zpracování žádosti o vízum zorganizován takovým způsobem, aby se žadatel nemusel dostavit kvůli žádosti o vízum na zastupitelský úřad víc než jednou (vyjma odůvodněné případy).

Vízový kodex dále harmonizuje seznamy podpůrných dokladů (viz čl. 14 a přílohu II vízového kodexu) přikládané k žádosti o vízum. V této souvislosti bude od účinnosti vízového kodexu využíván nový Vzor pozvání, který odráží možnost volby zvoucí osoby, zda bude hradit žadateli všechny náklady spojené s pobytem na území nebo pouze ubytování.

Nový vzor žádosti o vízum je obsažen v příloze I vízového kodexu nebo na webové stránce ministerstva zahraničních věcí ČR. Vízový kodex se nevztahuje na držitele dlouhodobých víz/povolení k pobytu. Vízový kodex nemění pravidla bezvízového pobytu na území schengenského prostoru (tj. nedotýká se platných dohod o zrušení vízové povinnosti dle čl. 20 Schengenské prováděcí úmluvy), ohlašovací povinnost (3 dny pro státní příslušníky třetích zemí) a pravidla týkající se Schengenského informačního systému.

Vízový kodex je od 5. 4. 2010 pro ČR závazný a přímo použitelný.

Informace k právu volného pohybu na území Schengenu pro držitele dlouhodobých víz (změny k 5. 4. 2010)

  


6. dubna 2010

vytisknout  e-mailem