Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Dne 7. dubna bude zrušena zkouška sirén

S ohledem na přípravy setkání amerického prezidenta Baracka Obamy a jeho ruského partnera Dmitrije Medveděva v Praze, bude dne 7. dubna zrušena na celém území České republiky zkouška jednotného systému varování a vyrozumění (zkouška sirén). Tato zkouška bude zrušena bez náhrady. 

 

Zkoušku lze zrušit s ohledem na § 11 odst. 1) vyhlášky MV č. 380/2002 Sb., podle kterého se ověřování provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění provádí zpravidla každou první středu v měsíci ve 12 hodin akustickou zkouškou koncových prvků varování zkušebním tónem. V tomto měsíci připadal tento zkušební den právě na 7. dubna.

"Nicméně v případě jakékoliv reálné hrozby nebo vzniku skutečné mimořádné události bude i v době návštěvy prezidentů Obamy a Medveděva obyvatelstvo v České republice varováno především prostřednictvím varovného signálu "Všeobecná výstraha"", uvedl Pavel Musil z Generálního ředitelství HZS ČR. "Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech", dodal Pavel Musil.

Dalším signálem (nikoliv varovným), který sirény mohou vysílat je "Požární poplach", který slouží ke svolání jednotek požární ochrany. Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty.

Jednotný systém varování je v ČR budován od roku 1991. Systém tvoří síť poplachových sirén, které zabezpečují bezprostřední varování obyvatelstva, a dále pak soustava vyrozumívacích center, soustava dálkového vyrozumění (doprava signálu a informací mezi vyrozumívacími centry), soustava místního vyrozumění (infrastruktura pro ovládání poplachových sirén a vyrozumění osob). HZS ČR má rovněž právo vstoupit do sdělovacích prostředků a informovat obyvatelstvo prostřednictvím televize a rozhlasu.

Více o problematice, která se zabývá ochranou obyvatelstva také na www.hzscr.cz.

  

kpt. Bc. Radek Kislinger
tiskový mluvčí
Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
mobil: +420 602 215 142
tel: +420  950 819 944
e-mail: radek.kislinger@grh.izscr.cz

  

vytisknout  e-mailem