Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výsledky auditu pronájmu Lázeňských domů LLÚ

Ministerstvo financí provedlo na žádost ministra vnitra Martina Peciny veřejnoprávní kontrolu postupu Ministerstva vnitra při pronájmu lázeňských domů Lázeňských léčebných ústavů Ministerstva vnitra. 

 

Výsledky této kontroly potvrdily výsledky interního auditu MV z poloviny roku 2009.

Závěry auditu MF mimo jiné konstatují:

  • Efektivnost, hospodárnost a účelnost realizovaného řešení, tj. pronájem všech lázeňských domů jednomu nájemci, včetně výše nájmu a doby nájmu, je sporná.

  • LLÚ (Lázeňské léčebné ústavy Ministerstva vnitra) nerespektovaly původní závěry finanční analýzy zpracované konsorciem Deloitte Advisory / advokátní kancelář Havel & Holásek a účelově snížily výši nájemného s odvoláním na výsledky stavebně technického auditu.

  • LLÚ nerespektovaly v rámci výběrového řízení požadavek ministra vnitra, aby dlouhodobý nájemce byl vybrán na základě vícekriteriálního řízení; zároveň nebyla dodržena podmínka zadávací dokumentace, posoudit nabídky podle poměrových dílčích kriterií. Jediná podaná nabídka nemohla být vyhodnocena jako nejlepší.

  • LLÚ A MV nedodržely základní povinnosti stanovené zákonem o majetku.
     

Ministr vnitra Martin Pecina v tuto chvíli zvažuje další kroky včetně možnosti domáhat se zrušení smlouvy soudní cestou.

Plné znění auditu Ministerstva financí pro Ministerstvo vnitra najdete v přiloženém souboru.

  

Pavel Novák
zástupce ředitelky odboru a tiskové mluvčí

  

vytisknout  e-mailem