Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Čerpání prostředků ze strukturálních fondů Ministerstvem vnitra

Dnes, 15. února 2010, proběhla tisková konference ministra vnitra Martina Peciny a ředitele odboru strukturálních fondů Jana Havránka. Tématem konference bylo čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU, byl zveřejněn současný stav a prognózy na rok 2010. Zároveň byl představen nový informační portál, který má sloužit hlavně jako informační zdroj pro žadatele, příjemce, širokou veřejnost a tisk. 

"Čerpání prostředků ze strukturálních fondů je jednou ze zásadních priorit vlády," uvedl ministr vnitra Martin Pecina. "Dnes už můžeme konstatovat, že v rámci přerozdělování budeme schopni vyčerpat zdroje přidělené do konce tohoto roku. Nebezpečí, že tyto prostředky zůstanou nevyčerpány, nehrozí ani v jedné z oblastí, které MV administruje. Peníze jsou v tuto chvíli již propláceny."

Ministerstvo vnitra se tak vyrovnalo s problémy minulého období. Na slova pana ministra navázal ředitel odboru strukturálních fondů Jan Havránek: "Ministerstvo vnitra bylo v minulosti kritizováno za to, že dostatečně nečerpá prostředky ze strukturálních fondů EU. Provedli jsme analýzu a uskutečnili kroky k nápravě."

Ministerstvo vnitra má působnost v rámci dvou operačních programů, a to Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

V rámci IOP se realizují např. projekty Datové schránky, Czech POINT, Základní registry. Celkově bude Ministerstvem vnitra v této oblasti udělena podpora ve výši 17 580,6 mil. Kč.

V rámci OP LZZ mohou být podpořeny projekty zaměřené na personální a procesní optimalizaci, řízení lidských zdrojů aj. V tomto operačním programu Ministerstvo vnitra udělí dotace až ve výši 5 074,2 mil. Kč.

Ke dni 12. 2. 2010 byly předloženy projekty v celkové hodnotě 11 800 mil. Kč, Ministerstvo vnitra schválilo již podporu ve výši 5 800 mil. Kč. Na červen 2010 je plánován celkový objem schválených finančních prostředků ve výši 10 mld. Kč. Celkově Ministerstvo vnitra administruje 22 654 mil. Kč.

Informace o činnosti MV v oblasti strukturálních fondů jsou uvedeny na www.mvcr.cz a nově také na www.osf-mvcr.cz.

  

Jana Malíková
ředitelka odboru a tisková mluvčí

  


15. února 2010

Odkazy do noveho okna

vytisknout  e-mailem