Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Poslanecká sněmovna v prvním čtení schválila "protikorupční balíček"

9. února 2009 poslanecká sněmovna v prvním čtení schválila soubor protikorupčních opatření, tzv. protikorupční balíček. 

 

"Odborná i laická veřejnost dlouhodobě poukazuje na korupci jako na jeden z hlavních problémů současné české společnosti. Korupce je závažným společenským fenoménem, který je velmi těsně provázán s celou řadou souvisejících společenských problémů, například s organizovaným zločinem, neefektivním nakládáním či přímo rozkrádáním veřejných prostředků nebo závažnou hospodářskou kriminalitou, nebo stojí u jejich kořene. Navrhované novelizace velmi posílí možnosti boje s korupcí a související kriminalitou, které jsou rakovinou v těle české společnosti a kterých je potřeba se zbavit," uvedl Martin Pecina.

Ministerstvo vnitra proto připravilo komplex protikorupčních opatření neboli "protikorupční balíček". Ten představuje soubor novelizací tří zákonů, jejichž přijetí ovlivní významným způsobem legislativní podmínky pro potlačování korupce a související závažné kriminality. Jedná se o novelizace trestního řádu, trestního zákoníku a daňového řádu. Obsahem novel je zavedení institutu korunního svědka a úprava institutu spolupracujícího obviněného, úprava institutu protikorupčního agenta, oprava nechtěných důsledků přijetí trestního zákoníku.

  • Institut korunního svědka - jde jednak o nový institut přerušení trestního stíhání obviněného za podmínky, že se přizná k činu a podá informace o organizované kriminalitě, zaváže se vydat prospěch a nahradit škodu a dále o institut následného úplného zastavení trestního stíhání obviněného, za podmínky, že podá svědectví, které významně přispěje k objasnění organizované kriminality, vydá prospěch a nahradí způsobenou škodu a nedopustí se od přerušení stíhání žádného úmyslného trestného činu.

  • Institut spolupracujícího obviněného - doplňuje do již existujícího institutu spolupracujícího obviněného princip proporcionality, když požaduje po státním zástupci, aby jako spolupracujícího obviněného označil pouze takového pachatele, který se doznal k trestnému činu, jenž není závažnější, než zločin, k jehož objasnění se zavázal přispět.

  • Protikorupční agent - použití agenta předpokládá současné splnění řady podmínek tak, aby využití oprávnění "předstírat zájem podílet se na trestném činu" bylo legitimní a nebylo zpochybňováno, či aby nebylo považováno za policejní provokaci. Podmínkou je, aby skutečnosti zjištěné v daném případě nasvědčovaly tomu, že by osoba spáchala takový trestný čin sama (tedy i bez účasti agenta). Jednáním agenta nesmí být vyvolán úmysl osoby trestný čin spáchat. Tyto podmínky však zákon dnes výslovně neobsahuje a praxe identifikovala potřebu jasně zakotvit zákonem hranice proaktivního jednání policistů v těchto situacích.

  • Oprava nechtěných důsledků přijetí trestního zákoníku - omezující zásadním způsobem možnost použití odposlechů a agenta a vrácení úpravy podmínek přístupu vymezených útvarů policie k informacím z daňového řízení v novém daňovém řádu do podoby před jeho přijetím.

  

Jana Malíková
ředitelka odboru a tisková mluvčí

  

vytisknout  e-mailem