Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministr vnitra Martin Pecina se zúčastnil neformální Rady pro spravedlnost a vnitřní věci

Ministr vnitra Martin Pecina se ve dnech 20. - 22. ledna 2010 zúčastnil neformální Rady pro spravedlnost a vnitřní věci v Toledu. 

Neformální diskuse ministrů vnitra ve španělském Toledu začala debatou o Strategii pro vnitřní bezpečnost, kterou předjímal víceletý plán pro oblast justice a vnitra, Stockholmský program. Dokument, který připravilo španělské předsednictví, shrnuje podstatné prvky vnitřní bezpečnosti Evropské unie a opatření pro její udržení a zlepšení. Zejména si klade za cíl přiblížit tuto problematiku občanům Evropské unie. Předložená strategie byla ministry vnitra členských států v rámci diskuse podpořena.

Ministr vnitra Martin Pecina zdůraznil nutnost zahrnutí nových hrozeb v oblasti kriminality do textu Strategie: "Česká republika souhlasí s tím, že by se Strategie neměla zaměřovat jen na tradiční formy hrozeb, ale s ohledem na rozvoj moderních technologií, zvýšenou mobilitu osob a de facto neexistenci hranic uvnitř EU bychom měli svou pozornost věnovat také hrozbám, které jen zesilují význam vnější dimenze pro oblast bezpečnosti, svobody a práva." Ministři v rámci diskuse zmínili řadu druhů kriminality, které by Strategie měla postihnout, především počítačovou kriminalitu a obchod s drogami.

Ministři vnitra EU dále společně s ministryní pro vnitřní bezpečnost USA Janet Napolitano hovořili o nejpalčivějších otázkách v boji proti terorismu. Evropská unie byla prostřednictvím ministryně Napolitano vyzvána ke zlepšení výměny informací mezi EU a USA v rámci boje proti terorismu a prohloubení dialogu o zlepšení bezpečnosti na letištích v civilní dopravě. Ministři pozitivně reagovali na výzvy USA. Jako klíčový plán pro nejbližší budoucnost vidí vytvoření evropského systému sběru dat cestujících v letecké dopravě, tzv. PNR (Personal Name Record). Ministři zároveň vyzvali Evropský parlament, aby s ohledem na všechny platné právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů a bezpečnost v EU umožnil vytvoření systému sběru dat cestujících v letecké dopravě a také umožnil sjednání dohody o výměně informací v potírání financování terorismu mezi EU a USA (tzv. dohoda SWIFT), která v současnosti existuje pouze v prozatímní podobě.

Posledním tématem, o kterém ministři vnitra jednali, byla legální migrace a integrace. V podmínkách platné Lisabonské smlouvy hovořili ministři hlavně o potřebě skutečného globálního přístupu k migraci a zvýšení atraktivity Evropské unie v závislosti na potřebách pracovního trhu členských států. V oblasti integrace přivítali plán španělského předsednictví uspořádat o tomto tématu konferenci.

  

Jana Malíková
ředitelka odboru a tisková mluvčí

  


22. ledna 2010

vytisknout  e-mailem