Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Jiří Komorous a Antonio Costa hovořili o vývoji protidrogové politiky v ČR

Náměstek ministra vnitra plk. Jiří Komorous se dnes 20. ledna 2010 v Praze setkal s ředitelem Úřadu OSN proti drogám a zločinu Antoniem M. Costou. 

Podstatná část jednání byla věnována problematice boje proti organizovanému zločinu. "Boj proti organizovanému zločinu je prioritou Ministerstva vnitra. Naší snahou je vytvořit optimální podmínky pro práci policie a činnost speciálních útvarů, zefektivnit komunikaci mezi policií a zpravodajskými službami a vytvořit efektivní mezinárodní prostředí ve spolupráci s ministerstvem zahraničí," uvedl Jiří Komorous.

Dalším tématem jednání byl aktuální vývoj protidrogové politiky ČR. Protidrogovou politiku na národní úrovni koordinuje Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Ta projednává a předkládá vládě základní dokumenty protidrogové politiky - národní strategii protidrogové politiky a akční plán realizace národní strategie protidrogové politiky.
 

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010-2018

Tato Národní strategie je zpracována v souladu se současným stavem vědeckého poznání o fenoménu užívání drog. V komplexní rovině definuje základní východiska a směry řešení problému užívání drog a principy a přístupy, na kterých protidrogová politika staví. Stanovuje cíle, kterých se snaží dosáhnout, a priority při realizaci opatření na období 9 let.

Národní strategie uplatňuje tři základní pilíře při řešení problému užívání drog:

  • snižování nabídky drog (kontrola prodeje a distribuce legálních a potlačování nezákonné výroby a distribuce nelegálních drog),
  • snižování poptávky po drogách (primární prevence, léčba a sociální začleňování uživatelů),
  • snižování rizik spojených s jejich užíváním.
     

Čtyři hlavní cíle, které se protidrogová politika bude snažit v průběhu 9 let dosáhnout:

  • snížit míru experimentálního a příležitostného užívání drog zejména mladými lidmi,
  • snížit míru problémového a intenzivního užívání drog,
  • snížit potencionální rizika spojená s užíváním drog pro jedince a společnost,
  • snížit dostupnost drog zejména pro mladé lidi.

  

Jana Malíková
ředitelka odboru a tisková mluvčí

  


20. ledna 2010

vytisknout  e-mailem