Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministerstvo vnitra zahájilo správní řízení ve věci proplácení regulačních poplatků

Ministerstvo vnitra v průběhu loňského roku podrobně analyzovalo postupy jednotlivých krajů při úhradách regulačních poplatků za pojištěnce nebo jejich zástupce. 

Dnes 5. ledna 2010 zahájilo Ministerstvo vnitra správní řízení se Zlínským, Královehradeckým, Jihočeským a Ústeckým krajem ve věci úhrady regulačních poplatků. Dle názoru Ministerstva vnitra je postup těchto krajů v rozporu se zákonem o veřejném zdravotním pojištění, především tím, že kraje překračují meze své působnosti a svým postupem zbavují pojištěnce jejich zákonné povinnosti, čímž dochází k eliminaci regulačního efektu poplatků.

Správní řízení se týká pouze čtyř krajů. Kraj Plzeňský nemá podle stanoviska Ministerstva vnitra systém úhrady regulačních poplatků v rozporu se zákonem. Ke zjednání nápravy už přistoupil Karlovarský a Olomoucký kraj. Systém úhrady regulačních poplatků byl v obou případech upraven podle vzoru Plzeňského kraje. Praha regulační poplatky neproplácí.

"Jsem rád, že většina krajů systém úhrady regulačních poplatků už uvedla nebo se snaží uvést do souladu s názorem Ministerstva vnitra. Postup se vyplatil a mnohé kraje využily šanci svůj postup napravit," komentoval výsledek analýzy ministr vnitra Martin Pecina.

Šest krajů (Středočeský, Jihomoravský, Moravskoslezský, Liberecký, Vysočina, Pardubický) přislíbilo Ministerstvu vnitra, že do konce ledna 2010 znovu projednají v orgánech kraje dotčená usnesení, kterými proplácejí regulační poplatky. Ministerstvo vnitra vyčká se zahájením řízení do tohoto projednání. V případném nezjednání nápravy by řízení bylo zahájeno nejpozději 31. ledna 2010.

Postup a lhůty správního řízení:

  • Předpokládáme, že správní řízení bude trvat 30 dnů (ze zákona je lhůta maximálně 60 dnů) a na konci správního řízení bude vydáno rozhodnutí o pozastavení výkonu dozorovacích usnesení.

  • Proti rozhodnutí mohou kraje podat opravný prostředek tzv. rozklad. Rozklad řeší rozkladová komise Ministerstva vnitra.

  • Po nabytí právní moci a po uplynutí lhůty pro zjednání nápravy podá Ministerstvo vnitra žalobu u příslušných správních soudů na zrušení usnesení krajských orgánů.

  

Jana Malíková
ředitelka odboru a tisková mluvčí

  


5. ledna 2010

vytisknout  e-mailem