Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Prohlášení ředitele odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra

Prohlášení ve věci atestů elektronických systémů spisové služby 

Prohlášení ředitele odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra ve věci atestů elektronických systémů spisové služby

Odbor archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra nemá ze zákona žádné oprávnění k vydávání jakýchkoli atestů týkajících se elektronických systémů spisové služby. Nedisponuje žádným testovacím pracovištěm, které by mu umožňovalo ověřovat soulad systémů elektronické spisové služby jak s archivním zákonem nebo národní standardem pro elektronické systémy spisové služby. Nevydává tedy, ani nemůže vydávat, žádná oficiální prohlášení o souladu těchto produktů se zákonem 499/2004 Sb. ani národním standardem pro elektronické systémy spisové služby.

Pokud některé společnosti vykazují ve svých propagačních materiálech dobrozdání obdobného obsahu, jde o slova vytržená z kontextu interních dokumentů Ministerstva vnitra, na které nelze pohlížet jako na směrodatná oficiální prohlášení o souladu.

  

PhDr. Vácslav Babička
ředitel odboru archivní správy a spisové služby
Ministerstva vnitra

  


5. ledna 2010

vytisknout  e-mailem