Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministři vnitra hovořili v rámci Salzburského fóra o problémech vnitřní bezpečnosti

V rumunské Bukurešti se ve čtvrtek 29. října 2009 konalo další ministerské setkání regionálního uskupení zemí Salcburského fóra spolupracujících v oblasti vnitřních věcí. Delegaci České republiky vedla náměstkyně ministra vnitra pro evropské záležitosti Lenka Ptáčková Melicharová. 

 

Mezi hlavní témata setkání již tradičně patřily dlouhodobé aktivity zemí Salcburského fóra v oblasti zvyšování dopravní bezpečnosti, například možnost sdílení informací o problematických řidičích, a prohloubení spolupráce zemí Salcburského fóra v boji proti dětské pornografii na internetu. Poměrně dlouhá debata proběhla o návrhu tzv. Stockholmského programu, tedy návrhu budoucího víceletého programu EU pro oblast justice a vnitřních věcí.

"Ústředním cílem nového politického programu musí být dodržování práv a svobod občanů a důraz na zájmy občanů Evropské unie. Právě občané by měli pozitivně pociťovat dopady programu," zdůraznila ve svém vystoupení Lenka Ptáčková Melicharová.

V příspěvku České republiky také zazněla podpora principu subsidiarity a nutnost navázat na dosud platný haagský program a jeho Akční plán. V dalším období je nutné využít ty nejlepší zkušenosti z Haagského programu. České republice také velmi záleží na tom, aby nově navrhované legislativní nástroje byly předkládány po důkladném uvážení, nakolik jsou potřebné a nutné a analýze dosavadního řešení.

Pokud jde o oblast migrace, náměstkyně ministra vnitra zdůraznila, že je nutný vyvážený přístup, implementace Evropského paktu o migraci a azylu a spolupráce se třetími zeměmi. Dále se dotkla otázky pracovní migrace a podpory konsolidace práva v oblasti migrace. V oblasti nelegální migrace byla zmíněna potřeba vyhodnocení existujících legislativních nástrojů a dobrá politika návratů.

Jako poslední téma ve svém vystoupení zmínila náměstkyně Ptáčková Melicharová oblast vnějších vztahů. "V dnešním světě je vnitřní bezpečnost států neodmyslitelně spojena s bezpečností vnější. Ráda bych proto zdůraznila potřebu vyváženého přístupu Evropské unie k jednotlivým geografickým oblastem, které zároveň musí unie v novém politickém programu jasně definovat. Vyvážený přístup předpokládá, že žádná oblast nebude upřednostňována. Chtěla bych také připomenout vyvážený přístup českého předsednictví v Radě EU, který spojil v rámci pražské konference Budování migračních partnerství dohromady zájmy Evropské unie ve všech geografických oblastech a promítl je do společné deklarace z této konference," uvedla Ptáčková Melicharová. Z tohoto důvodu pak vyzvala k pokračování prací na programu Východního partnerství.

  

Jana Malíková
ředitelka odboru a tisková mluvčí

  

vytisknout  e-mailem