Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Obchodování s lidmi

Obchod s lidmi je pro Evropu vážným tématem. Svědčí o tom i skutečnost, že byl zvolen jak prioritou předešlého českého předsednictví v Radě EU, tak aktuálně též předsednictví švédského. Není divu. Například Mezinárodní organizace pro migraci uvádí, že každoročně je směrem do Evropy obchodováno přibližně 500 000 obětí. 

 

Náměstkyně ministra vnitra pro evropské záležitosti Lenka Ptáčková Melicharová se ve dnech 19. - 20. října 2009 zúčastnila v Bruselu ministerské konference EU pod názvem "Towards Global EU Action against Trafficking in Human Beings". Na této konferenci se diskutovalo o posílení společných postupů členských států Evropské unie tak, aby byl počet obětí obchodu s lidmi na území unie minimalizován. Dalšími tématy konference byly společné kroky v oblasti prevence ve zdrojových zemích a možnosti rozšiřování asistence poskytované obětem obchodu s lidmi.

"Obchodování s lidmi je v České republice i v celé Evropské unii trestným činem. Zahrnuje veškeré způsoby vykořisťování a zneužívání člověka za použití síly, hrozby, útisku, nátlaku nebo jiných forem donucování. Člověk je obchodováním degradován na pouhé zboží. Slouží pak výhradně ke generování ohromných zisků pachatelům této trestné činnosti. Obchodování s lidmi se proto řadí z hlediska výnosnosti organizovaného zločinu na přední místo spolu s obchodem se zbraněmi a drogami. Toto téma bylo jednou z priorit během našeho předsednictví. Zorganizovali jsme proto například konferenci 'Prevence a boj proti obchodování s lidmi' či expertní konferenci," uvedla Lenka Ptáčková Melicharová.

Obětí obchodu s lidmi se může stát:

 • každý člověk - ženy, děti i muži,
 • občan České republiky, který hledá práci v zahraničí,
 • cizinec, který hledá pracovní příležitost v České republice.
   

Oběti obchodu s lidmi jsou zpravidla nuceny k prostituci či k jiným formám sexuálního zneužívání nebo k nucené nebo otrocké práci či službám. Do postavení vykořisťovaných bývají uvrženy převážně lstí, podvodem, únosem, zneužitím moci či bezbrannosti.

Situace těchto obětí je do určité míry specifická oproti obětem jiných trestných činů. V některých případech se stane, že oběť obchodování s lidmi sama kontaktuje orgány činné v trestním řízení. Mnohem častěji však jsou osoby omezovány na osobní svobodě a nepřetržitě hlídány, nemohou a často ze strachu či studu ani nechtějí požádat kohokoliv o pomoc. Některým z obětí je vyhrožováno násilím na rodině, nebudou-li dostatečně poslušné. Nesmí kontaktovat policii, nevládní organizace, ale ani rodinu či přátele. V takovýchto případech je pak velice obtížné oběti obchodování s lidmi identifikovat.
 

Abyste oběť obchodu poznali, všímejte si následujících skutečností:

 • Existují náznaky, že je osoba někým kontrolována, je jí bráněno ve volném pohybu nebo nemůže svobodně opustit svou práci. Je jí bráněno v kontaktu s rodinou, přáteli i s naprosto cizími lidmi.
 • Práce, kterou osoba vykonává, je zpravidla manuální, fyzicky náročná práce v zemědělství, lesnictví, stavebnictví, potravinářském průmyslu, ale může jít o práci šiček, práci v restauraci, hotelu, apod. Častým případem je vykořisťování v prostituci.
 • Osoba pracuje zadarmo nebo za neobvykle nízkou mzdu nad rámec pracovní doby, žije v nedůstojných a stísněných podmínkách, mnohdy s větším počtem lidí.
 • Osoba působí vystrašeně, je nedůvěřivá, nebo naopak naprosto apatická. Má strach mluvit o své situaci nebo mění verze svého příběhu. 
 • Osoba vykazuje známky fyzického týrání. V jiných známých případech docházelo naopak pouze k psychickému nátlaku, zastrašování, urážkám a vydírání.
 • Osoba neumí česky nebo nehovoří sama za sebe, vždy mluví někdo za ni.
 • Osobě byly odebrány osobní nebo cestovní doklady.

​  

Máte podezření na obchodování s lidmi? Obraťte se na nás, my pomůžeme!

KONTAKTY:

 • Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra
  - koordinátor Programu, sekretariát Národního koordinátora pro oblast podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi
  Tel: +420 974 832 574, 974 833 232,

  E-mail: lidprava@mvcr.cz

 • La Strada Česká republika, o.p.s.
  Info/SOS linka: +420 222 717 171,
  E-mail: lastrada@strada.cz
  Web: www.strada.cz

 • Projekt Magdala - Arcidiecézní charita Praha
  NON-STOP linka: +420 737 234 078,
  E-mail: magdala@charita.cz
  Web: www.magdala.cz

 • Mezinárodní organizace pro migraci (IOM), mise v Praze
  Tel. +420 233 370 160, 233 376 790,
  E-mail: pratur@iom.int
  Web: www.iom.cz

​  

Jana Malíková
ředitelka odboru a tisková mluvčí

  

vytisknout  e-mailem