Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministerstvo vnitra nabízí finanční podporu při zapojení do komunitárních programů!

Za účelem zvýšení účasti tuzemských subjektů v projektech financovaných z komunitárních programů v oblasti informační společnosti vyhlašuje Ministerstvo vnitra program Podpory zapojení do komunitárních programů, jehož cílem je finančně motivovat k zapojení do jednotlivých evropských projektů, resp. být iniciátorem těchto projektů. Finanční podporu je možné získat na formování konsorcia za účelem předložení projektu, zapojení do vznikajícího konsorcia stejně jako na úhradu nákladů souvisejících s činností konsorcia a účasti v projektu. 

V současné době je program aktuální především pro výzvu Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP ICT-PSP), jehož aktuální výzva 3b s uzávěrkou 23. září 2009 je zaměřena na projekty v oblasti eParticipation. Program podpory je možné využít rovněž pro předkládání programů v rámci aktuální výzvy programu Bezpečnější internet (Safer Internet) pro rok 2009 s uzávěrkou předkládání projektů 19. listopadu 2009.

Iniciativa MV je plánována jako víceletá a z tohoto důvodu je otevřena i pro podporu dalších komunitárních programů v oblasti informační společnosti, ať již nově ustanovených nebo tzv. dobíhajících (zejm. eContentPlus), tj. takových, pro které již nejsou vypisovány nové výzvy, ale u kterých může nastat potřeba spolufinancování již schválených projektů.

Komunitární programy představují jeden z finančních nástrojů Evropské unie. Na rozdíl od mediálně známějších strukturálních fondů jsou komunitární programy ve většině případů administrovány přímo příslušným útvarem Evropské komise v Bruselu nebo Lucemburku a finanční prostředky jsou alokovány dle jednotlivých programů, nikoliv jednotlivých států. Cílem komunitárních programů je podpora a prohloubení spolupráce mezi členskými zeměmi v různých specifických oblastech přímo souvisejících s politikami Společenství. Obecným pravidlem pro získání podpory je vytvoření partnerství mezi subjekty z různých států (konsorcium) a evropská přidaná hodnota, kterou projekty deklarují nadnárodní význam.

Ministerstvo vnitra zastupuje ČR v řídících výborech komunitárních programů CIP ICT-PSP a Safer Internet a u těchto programů rovněž plní funkci tzv. Národního kontaktního bodu, jehož cílem je pomoci českým žadatelům při zapojování do projektů financovaných či spolufinancovaných z výše uvedených programů. Součástí podpory zapojení českých subjektů do evropských projektů je pak rovněž výše uvedená iniciativa finanční podpory.

  


14. září 2009

vytisknout  e-mailem