Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Úřad roku "Půl na půl" - respekt k rovným příležitostem

Soutěž Ministerstva vnitra a Gender Studies. 

 

Od roku 2007 organizuje Ministerstvo vnitra ČR ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Gender Studies, soutěž Úřad roku "Půl na půl" - respekt k rovným příležitostem.

Cílem soutěže je monitoring situace v zavádění principů rovnosti žen a mužů na úřadech veřejné správy v České republice, zvýšení citlivosti úřadů k této problematice a podpora zavedení principů gender mainstreamingu a opatření zaměřených na vyrovnání šancí žen a mužů do práce a praxe úřadů.

Kritéria pro výběr úřadů:

 • Počet žen ve vedoucích funkcích ve vztahu k celkovému počtu žen v úřadu.
 • Existence antidiskriminačních opatření uvnitř úřadu.
 • Zohlednění aspektů rovnosti žen a mužů a gender mainstreamingu v oficiálních dokumentech úřadu vnitřních (pracovní řád, vnitřní platový předpis, etický kodex)i zaměřených na veřejnost (strategie rozvoje, vize, plány rozvoje).
 • Opatření úřadu zaměřená na slaďování rodinného a pracovního života a cílená na zaměstnance / zaměstnankyně úřadu.
 • Vzdělávací akce pro zaměstnance/zaměstnankyně úřadu v oblasti rovných příležitostí žen a mužů.
 • Zřizování nebo rozšiřování kapacity školek a jeslí s ohledem na demografickou situaci.
 • Podpora volnočasových aktivit dětí.
 • Podpora pečovatelské služby, tísňové péče a denních stacionářů pro osoby se sníženou soběstačností.
   

V roce 2009 probíhá již třetí ročník soutěže, kterého se zúčastnilo 139 úřadů samosprávy. Tento ročník soutěže byl zaměřen především na opatření, která úřady přijímají na podporu slaďování rodinného/osobního a pracovního života.

Vítězné úřady v roce 2009:

 • v kategorii krajských úřadů:
  • ​1) krajský úřad Karlovarského kraje,
  • 2) krajský úřad Jihomoravského kraje,
  • 3) Magistrát hl.m. Prahy
    
 • v kategorii obcí III. typu:
  • ​1) městský úřad Bruntál,
  • 2) Magistrát města Brna,
  • 3) úřad městské části Praha 18
    
 • v kategorii obcí II. typu:
  • ​1) městský úřad Jílové u Prahy,
  • 2) městský úřad Studénka,
  • 3) městský úřad Žlutice
    
 • v kategorii obcí I. typu:
  • ​1) úřad městyse Lysice,
  • 2) městský úřad Rtyně v Podkrkonoší,
  • 3) obecní úřad Oplany.
    

Slavnostní vyhlášení vítězných úřadů proběhne dne 3. 9. 2009 na konferenci "Rovné příležitosti - slaďování rodinného a pracovního života“, kterou pořádá Ministerstvo vnitra spolu s Gender Studies, o. p. s. dne 3. 9. 2009.

  

Jana Malíková
ředitelka odboru a tisková mluvčí

  

vytisknout  e-mailem