Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministerstvo vnitra úspěšně ukončilo projekt na podporu počítačové gramotnosti v Zambii

V pátek 31. července 2009 byl v Lusace úspěšně ukončen projekt zaměřený na podporu počítačové gramotnosti v Zambii. Cílem projektu organizovaného Ministerstvem vnitra ve spolupráci s Mezinárodní telekomunikační unií (ITU) a UNESCO bylo především vyškolit 40 studentů z vesnických škol Nkomba, Kings, Shamilimo a Sala a zajistit podmínky pro uchování a další rozvíjení znalostí získaných v průběhu kurzu. Po sedmi úspěšných projektech v Keni a Ugandě zaměřených na překonání tzv. problému digital divide, tedy rozdílu mezi těmi, kdo k ICT mají přístup a mohou s nimi pracovat, a těmi, kteří jsou z používání těchto technologií vyloučeni, se jednalo o vůbec první podobný projekt České republiky v Zambii. 

Slavnostního zakončení projektu se vedle českého lektora zúčastnil i Richard Mwanza, ředitel Communication Authority of Zambia a Goodfrey Mukandabantu, ředitel školy Nkomba, který ve svém projevu zmínil znalost práce s ICT jako nezbytný předpoklad pro získání zaměstnání či další studium, např. na univerzitě. Ředitel školy Nkomba pak vyzdvihl zaměření projektu na studenty ve venkovské oblasti, kteří mají k moderním technologiím mnohem těžší přístup, než studenti ve městech. O významu celého projektu pak svědčí i účast místní televizní stanice ZNBC.

"Díky 10 počítačům, které Česká republika v rámci projektu darovala, bude možné na této základní škole vzdálené cca 50 km od Lusaky vytvořit regionální ICT centrum, které nabídne možnost seznámit se s počítačem více než 500 zdejších studentům, tak studentům z okolních škol. Vzdělávacího projektu se vedle studentů zúčastnil rovněž místní učitel, který až doposud výpočetní techniku vyučoval především teoreticky, získané znalosti a dovednosti v průběhu kurzu mu pak ale spolu s darovanými počítači poskytnou možnost u studentů rozvíjet i praktickou stránku práce s počítačem, což zatím nebylo bohužel možné", říká lektor Jiří Průša, který doplňuje informace o průběhu kurzu: "Již od samého začátku jevili studenti o kurz ohromný zájem, takže nakonec vyučování místo od 9:00 do 16:00 probíhalo od 8:30 do 17:00 a někdy i déle. V průběhu kurzu se tak studenti stačili seznámit nejen se základy práce s počítačem, ale i napsat vlastní životopis či vytvářet tabulky a grafy v Excelu. Studenti si možnosti zúčastnit se kurzu velice vážili a na hodiny se pečlivě připravovali. O přestávkách jsem jim zároveň často musel půjčit svůj notebook, na kterém si chtěli probíranou látku znovu vyzkoušet".

Nápad připravit podobný projekt vychází ze závěrů Světového summitu o informační společnosti (WSIS), který v roce 2003 vyzval všechny členské státy Organizace spojených národů, aby se pokusily napravit nerovnováhu mezi bohatými a chudšími zeměmi v přístupu k informačním technologiím. Česká republika se rozhodla tento závazek naplnit formou konkrétních a adresných projektů. První projekt zrealizovala v lednu 2005 v keňském Nairobi.

  


7. srpna 2009

Odkazy do noveho okna

Během výuky si studenti pomáhají rovněž navzájem

Během výuky si studenti pomáhají rovněž ... 

Detailní náhled

Motto školy Nkomba – Vzdělání je naše světlo – v sobě odráží rovněž myšlenku celého partipačního projektu MV a UNESCO

Motto školy Nkomba – Vzdělání je naše sv... 

Detailní náhled

Po uzavření učebny přichází na řadu lektorův notebook

Po uzavření učebny přichází na řadu lekt... 

Detailní náhled

Student školy Nkomba pod vedením lektora ukazuje svým spolužákům, jak vyhledávat na internetu

Student školy Nkomba pod vedením lektora... 

Detailní náhled

Studenti školy Nkomba zpívají jako poděkování ČR a jejímu lektorovi píseň, kterou sami složili

Studenti školy Nkomba zpívají jako poděk... 

Detailní náhled

Závěrečné rozloučení s českým lektorem

Závěrečné rozloučení s českým lektorem 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem