Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministerstvo vnitra úspěšně ukončilo projekt na podporu počítačové gramotnosti v Zambii

V pátek 31. července 2009 byl v Lusace úspěšně ukončen projekt zaměřený na podporu počítačové gramotnosti v Zambii. Cílem projektu organizovaného Ministerstvem vnitra ve spolupráci s Mezinárodní telekomunikační unií (ITU) a UNESCO bylo především vyškolit 40 studentů z vesnických škol Nkomba, Kings, Shamilimo a Sala a zajistit podmínky pro uchování a další rozvíjení znalostí získaných v průběhu kurzu. Po sedmi úspěšných projektech v Keni a Ugandě zaměřených na překonání tzv. problému digital divide, tedy rozdílu mezi těmi, kdo k ICT mají přístup a mohou s nimi pracovat, a těmi, kteří jsou z používání těchto technologií vyloučeni, se jednalo o vůbec první podobný projekt České republiky v Zambii. 

 

Slavnostního zakončení projektu se vedle českého lektora zúčastnil i Richard Mwanza, ředitel Communication Authority of Zambia a Goodfrey Mukandabantu, ředitel školy Nkomba, který ve svém projevu zmínil znalost práce s ICT jako nezbytný předpoklad pro získání zaměstnání či další studium, např. na univerzitě. Ředitel školy Nkomba pak vyzdvihl zaměření projektu na studenty ve venkovské oblasti, kteří mají k moderním technologiím mnohem těžší přístup, než studenti ve městech. O významu celého projektu pak svědčí i účast místní televizní stanice ZNBC.

"Díky 10 počítačům, které Česká republika v rámci projektu darovala, bude možné na této základní škole vzdálené cca 50 km od Lusaky vytvořit regionální ICT centrum, které nabídne možnost seznámit se s počítačem více než 500 zdejších studentům, tak studentům z okolních škol. Vzdělávacího projektu se vedle studentů zúčastnil rovněž místní učitel, který až doposud výpočetní techniku vyučoval především teoreticky, získané znalosti a dovednosti v průběhu kurzu mu pak ale spolu s darovanými počítači poskytnou možnost u studentů rozvíjet i praktickou stránku práce s počítačem, což zatím nebylo bohužel možné", říká lektor Jiří Průša, který doplňuje informace o průběhu kurzu: "Již od samého začátku jevili studenti o kurz ohromný zájem, takže nakonec vyučování místo od 9:00 do 16:00 probíhalo od 8:30 do 17:00 a někdy i déle. V průběhu kurzu se tak studenti stačili seznámit nejen se základy práce s počítačem, ale i napsat vlastní životopis či vytvářet tabulky a grafy v Excelu. Studenti si možnosti zúčastnit se kurzu velice vážili a na hodiny se pečlivě připravovali. O přestávkách jsem jim zároveň často musel půjčit svůj notebook, na kterém si chtěli probíranou látku znovu vyzkoušet".

Nápad připravit podobný projekt vychází ze závěrů Světového summitu o informační společnosti (WSIS), který v roce 2003 vyzval všechny členské státy Organizace spojených národů, aby se pokusily napravit nerovnováhu mezi bohatými a chudšími zeměmi v přístupu k informačním technologiím. Česká republika se rozhodla tento závazek naplnit formou konkrétních a adresných projektů. První projekt zrealizovala v lednu 2005 v keňském Nairobi.

  

vytisknout  e-mailem