Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

V zambijské Lusace byl zahájen český kurz práce s počítačem

V pondělí 20. července 2009 byl v Lusace, hlavním městě Zambie, zahájen kurz základů práce s počítačem organizovaný ministerstvem vnitra ve spolupráci s Mezinárodní telekomunikační unií (ITU) a UNESCO, které na realizaci projektu přispělo částkou 15 000 USD. Hlavním cílem kurzu je pomoci Africe při překonání tzv. problému digital divide (digitální propasti), tedy rozdílu mezi těmi, kdo k ICT mají přístup a mohou s nimi pracovat a těmi, kteří jsou z používání těchto technologií vyloučeni. 

 

Slavnostního otevření kurzu se zúčastnila celá řada významných hostů, např. Richard Mwanza, ředitel Communication Authority of Zambia (CAZ), zambijského ministerstva telekomunikací a dopravy či zástupce ředitele školy Nkomba, jejíchž 40 studentů tvoří frekventanty kurzy. "Studenti doslova hltají každé slovo a již z první hodiny se snaží pochytit co nejvíce neboť věří, že znalost práce s počítačem včetně internetu jim v budoucnu pomůže získat dobré zaměstnání. Do kurzů se přihlásil i učitel ze školy Nkomba, který vzhledem k omezeným zdrojům byl nucen zatím vysvětlovat především teorii a sám tak vítá možnost získat praktické znalosti, které následně bude předávat svým studentům", doplňuje přímo z Lusaky Jiří Průša, lektor ministerstva vnitra, který doplňuje: "Již třetí den kurzu studenti zvládají nejen práci s myší a klávesnicí, ale díky získaným dovednostem si dnes sami napsali vlastní životopis. Do konce týdne je ještě čeká vyhledávání informací na internetu a práce s e-mailem".

Nápad připravit podobný projekt vychází ze závěrů Světového summitu o informační společnosti (WSIS), který v roce 2003 vyzval všechny členské státy Organizace spojených národů, aby se pokusily napravit nerovnováhu mezi bohatými a chudšími zeměmi v přístupu k informačním technologiím. Česká republika se rozhodla tento závazek naplnit formou konkrétních a adresných projektů, kdy od ledna 2005 zorganizovala celkem 7 projektů v Keni a Ugandě. Letošní projekt je prvním podobným projektem v Zambii, zemi tzv. prioritního zájmu ČR. Na rozdíl od předchozích projektů se letošního kurzu vedeného ve středisku "ICT Resources Foundation" zúčastní pouze jeden lektor s tím, že finanční prostředky nutné k zajištění účasti druhého lektora budou určeny na pořízení počítačů, které pomohou Zambii naplnit vizi ohledně zajištění přístupu k ICT pro všechny občany do roku 2030.

Odstraňování tzv. geografické exkluze, zejména ve vztahu k třetím zemím patřilo rovněž k jedné z priorit ČR v oblasti informační společnosti během Předsednictví v Radě EU. Tato priorita tak vedle Závěrů Rady zaměřených na přístupnou informační společnost dostala nyní naplnění i v podobě konkrétního projektu určenému studentům v Zambii.

  

vytisknout  e-mailem