Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace o psychosociální pomoci obětem povodní

Psychosociální pomoc zasaženým lidem a obcím v urgentní fázi neštěstí (25.6.2009) zajišťovali psychologové a interventi Policie ČR v součinnosti s kolegy z HZS Moravskoslezského kraje a psychologem ZZS. 

Od 26. 6. 2009 psychosociální činnosti koordinuje psycholožka HZS Moravskoslezského kraje, která spolupracuje s Krizovým Centrem Ostrava a Armádou spásy.

Psychologové a interventi pracují s pozůstalými a dalšími zasaženými a předávají informace a domlouvají součinnost se starosty a praktickými lékaři. Aktuálně také mapují úseky a psychosociální potřeby zasažených lidí, které vznikly v souvislosti s povodněmi. Armáda spásy mapuje také humanitární potřeby lidí.

Praktickou pomoc v terénu poskytuje ADRA, Diakonie ČCE a Charita.

Po prvních dnech po neštěstí převezme koordinaci psychosociální pomoci Krizové Centrum Ostrava (tel. 596110882-5), které bude v horizontu střednědobém a dlouhodobém spolupracovat také s dalšími organizacemi.

Psychologická poradenská linka pro občany - tel.: 974 834 688. V souvislosti s povodněmi byla zřízena psychologická poradenská linka, která je k dispozici 24 hodin denně zasaženým občanům a jejich okolí. Linku zřizuje Policie ČR s podporou psychologického pracoviště MV. Na lince pracuje tým odborníků specializovaných v oblasti telefonické krizové intervence. Hovorné z celé republiky je zpoplatňováno jako místní tarif.

Linka nabízí: psychologickou pomoc a podporu, zprostředkování informací, zprostředkování kontaktů na odborná pracoviště a specialisty po celé ČR, poradenství v oblasti právní pomoci, pracovní problematiky, mezilidských vztahů, zdravotních problémů apod., možnost zachování anonymity volajícího a povinnost zachování mlčenlivosti.

Jakékoli nabídky pomoci, služeb či prostředků pro občany a obce zasažené povodněmi prosím směřujte na e-mail: povodne@hzsmsk.cz. V e-mailu prosím uveďte specifikaci: co nabízíte, v jakém množství a v jakém čase.

  

PhDr. Štěpán Vymětal
vedoucí psychologické pracoviště MV
ops@mvcr.cz

  


26. června 2009

vytisknout  e-mailem