Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Společné memorandum zástupců Ministerstva vnitra a Asociací krajů České republiky

Dnes 2. června podepsali zástupci Ministerstva vnitra a Asociace krajů České republiky "Memorandum o spolupráci při společné podpoře implementace eGovernmentu do území". 

Ministr vnitra Martin Pecina k tomu řekl: "Podpis memoranda s Asociací krajů České republiky navazuje na memorandum Svazu měst a obcí a je tedy druhým krokem informatizace veřejné správy. Podepsáno bylo zástupci Ministerstva vnitra, cílem je zavedení informační a komunikační technologie a Asociací krajů, jakožto zájmového sdružení právnických osob."

Memorandum bylo podepsáno v souladu s principy a cíli zkvalitňování veřejné správy vytyčenými vládou České republiky. Tyto vize eGovernmentu souvisejí s efektivní veřejnou správou a přátelskými veřejnými službami, strategií rozvoje služeb pro informační společnost i s realizovanými či připravovanými legislativními změnami patrnými například v zákoně č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v návrhu zákona o základních registrech veřejné správy a v návaznosti na aktivity zejména Ministerstva vnitra a jednotlivých územních samosprávných celků.

Cílem eGovernmentu je zefektivnit činnost veřejné správy a zajistit její transparentnost.

Základem implementace eGovernmentu do území budou eGON Centra vybudovaná v krajích a v obcích s rozšířenou působností, která poskytnou základní technologickou infrastrukturu a budou plnit i funkci vzdělávacích a administrativních center.

Implementace eGovernmentu představuje významný zásah do prostředí veřejné správy. Je provázena řadou legislativních, organizačních a procesních změn, které se dotýkají všech úrovní veřejné správy a mají či mohou mít za následek vznik dalších klíčových kompetencí jak pro ústřední státní správu, tak pro územní samosprávné celky.

Pro realizaci zmiňovaných kroků, koordinování a řízení postupů implementace eGovernmentu v území bude ustaven projektový tým, v němž budou zastoupeny všechny smluvní strany tohoto Memoranda o spolupráci. Členy projektového týmu bude jmenovat náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu, informatiku, legislativu a archivnictví podle návrhu jednotlivých stran.

  

Jana Malíková
ředitelka odboru a tisková mluvčí

  


2. června 2009

Odkazy do noveho okna

Family foto

Family foto 

Detailní náhled

Podepisování memoranda

Podepisování memoranda 

Detailní náhled

Zdeněk Zajíček podepisuje memorandum

Zdeněk Zajíček podepisuje memorandum 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem